Kommunerna 1955: Rättviks landskommun

Rättvik vapen rubrik

Rättvik kyrka Siljan

Rättvik kyrka Siljan

Omhägnad av ro speglar kyrkan i Siljans vatten

Rättvik Siljan kulla

som breder sin vida yta långt bort mot fjärran stränder

Rättvik barn

I sommarens solljusa hagar le barnen mot markens blomster

Rättvik monument Stiernhöök

Om forntida hävder och stormän står ristat på sentida vårdar.

Rättvik monument 1893

Rättvik hälsning Sixten Larsson