Kommunerna 1955: Reftele landskommun

Reftele rubrik

Till Finnvedens urgamla bygd sägen och saga är knuten.
I tidernas gryning den bygden blev till, marken blev bruten.
Med båge och pil i trollens och vättarnas milsvida skog
man villebråd fällde och sjöarnas skatter ur djupet drog.

Reftele runsten Brödrahalla akvarell

Runsten vid Brödrahalla.

Reftele tinshus akvarell

Tingshuset.

Reftele Ås kyrka akvarell

Odin och Tor våra fäder först lärde sig frukta och dyrka.
Omsider där uppe på höjden sig reste Vite Krists kyrka.
Kring kyrka socknen tog form, sedan ej bystämman blott
blev ett forum för gemensamma rådslag i tider som gått.

Fattig fordom var bygden, mager tegen med ljungen invid.
Grödan ej sällan slog fel, missväxt gav svält och prövande tid.
Men steniga tegar röjdes, plogen skar djupare ned,
åkern och djuren fingo bättre ans än fordom var sed.

I Reftele man finner Stora Segerstads anrika gård,
där fordom residerade mäktiga män av ätten Hård,
nu en ungdomens borg, där lär man sig bruka odlingens teg,
skördar skall växa långt större än fordom ur markerna steg.

Reftele Kållerstad Sigfrids källa akvarell

Den hel. Sigfrids källa.

Reftele St Segerstad skola

Skolbyggnad på St. Segerstad.