Kommunerna 1955: Ryda landskommun

Ryda rubrik

Ryda socken.

Ryda kyrka

Ryda Ekebacka J A Eklund

Ryda Helås flygfoto

Ryda Kedum socken Arentorp flygfoto

Kedum socken.

Ryda Kedum socken Arentorp folkskola

Nya folkskolan i Arentorp.

Naum socken.

Ryda Naum socken kyrka

Naum kyrka.

Ryda Naum socken Tingstaden domarring

Domarring Tingstaden.

Ryda Naum socken Ribbingstorp

Ribbingstorps egendom.

Skarstad socken.

Ryda Skarstad socken kyrka flygfoto

Ryda Skarstad Dönstorpsbadet Lidan

Dönstorpsbadet i Lidan.

Ryda Skarstad socken slätten

Utsikt över slätten.

Önum socken.

Ryda Önum socken Emtunga mek verkstad

Emtunga mek. verkstad.

Ryda Hällum socken St Halla kraftverk

St. Halla kraftverk.

Ryda signaturer

Rydabon
(En verskrönika vid hembygdskursen 1951.)
Redan med stenyx och urna
du möter i forngrå tid.
Och runor i stenen skurna
och pränt och sägner av sekler burna,
de tolka ditt sinne, din id.

Obrutna marker du röjer -
Rydabo nämnd än i dag.
Runsten, som korset ren´ höjer
bådar kultur, som kvar ännu dröjer,
sen´ Kristus blev främst i din lag.

De gamla, de nya gärden
du sköter med liv och lust.
Och lungt vid vaggan och härden
ökar mångkunnigt du livets värden.
Frimodet och tro gav dig must.
--
Kär var dig jorden du plöjde
- den svenska - och hästen och kon.
Kär grödan, som mjukt sig höjde,
och blomman skön och skog, som förnöjde.
Och ljuv var dig fåglarnas ton.

Du tog och gav i naturen;
Ni trivdes i hop Ni två.
Högt blev du av sången buren,
och djupt därinne i hjärtekuren
ditt hjärta så varmt ville slå.

Månget bo du hoppfull reder
i skogens sköte och bryn.
Men - skiftet ny tid inleder;
kraftmän ondanar - med nya seder -,
och samhälle gör du av byn.

Teknikkulturen gav styrka
långt mera än arm förmått.
Du gagnar den väl, men dyrka
som avgud den -. Nej - fädernas kyrka
nytt mod av din psalmbiskop fått.

Ödet må ännu tiga
och framtida Rydabon.
Nog skall han röjarstråt stiga,
och kristen gärning än krafter viga
- bejakande sin tradition.

Josef Kloo