Kommunerna 1955: Silleruds landskommun

Silleryd Svensbyns skola

Svensbyns skola,
ritad av arkitekt SAR Tor Andersson från Sillerud. Skolan har för UNESCO:s verksamhet medtagits som ett exempel på en svensk landsbygdsskola av senare typ.