Kommunerna 1955: Smedjebackens köping

Smedjebacken rubrik

Smedjebacken vapen

Smedjebacken kommunalhuset

Kommunalhuset

Smedjebacken samrealskolan

Samrealskolan

Smedjebacken Bergaskolan

"Bergaskolan". Folkskola i kvarteret Boken.

Smedjebacken Folkets hus

Folkets hus vid Vasagatan.

Smedjebacken samhälle flygfoto

Parti av Smedjebacken från luften.

Smedjebacken Allégatan hyreshus sjukstuga

Allégatan med sjukstugan och Uvberget i bakgrunden. Köpingens bostadsstiftelses hyreshus å gatans högra sida.

Smedjebacken Malmgatan hyreshus

Malmgatan med köpingens bostadsstiftelses hyreshus.

Smedjebacken Kyrkogatan Norrbärke kyrka

Kyrkogatan med Norrbärke kyrka.

Smedjebacken från Uvberget

Smedjebacken sett från utsiktstornet på Uvberget.