Kommunerna 1955: Sösdala landskommun

Sösdala Dux fabriker

Dux fabriker.

Sösdala Backers el värmefabriker

AB Backers el. värmefabriker.

Sösdala kommunalfullmäktige storkommun

Första uppsättningen kommunalfullmäktige efter storkommunbildningen.

Sösdala kommunalnämnd

Kommunens första kommunalnämnd.

Sösdala signatur