Kommunerna 1955: Stoby landskommun

Stoby kommunalhus

Kommunalhuset

Stoby kommunalhus entréhall

Entréhallen

Stoby kommunalhus sammanträdesrum

Kommunalnämndens sammanträdesrum

Stoby kommunalhus sessionssal

Kommunalfullmäktiges sessionssal