Kommunerna 1955: Sunne köping

Sunne rubrikSunne text

Sunne slottet förvaltningslokaler

"Slottet" byggt år 1848, inrymmande köpingens förvaltnings- och sammanträdeslokaler.

Sunne centrum flygfoto

Flygfoto över centrala delen av samhället.

Sunne Fryken Prostgården timmersläp

Fryken vid Sunne. I bakgrunden Prostgården, en byggnad av kulturhistoriskt intresse. Bogserbåten med timmersläpet är ett av främlingar uppmärksammat inslag i Sunne-livet.

Sunne kyrka Selma Lagerlöf Fryken

Kyrkan, uppförd åren 1886-88, är Värmlands största med kyrkogård. På kyrkogården finns Historieskrivaren och Värmlandsvisans skapare Anders Fryxells grav och porträttbyst. Båten "Selma Lagerlöf" trafikerar Frykensjöarna från Fryksta i söder till Torsby i norr.

Sunne Sundsberget

Sunne från Sundsberget, Svenska missionsförbundets sommarhem.

Sunne Kolsnäsudden flygfoto

Flygfoto över Kolsnäsudden, folkpark och friluftsbad. Här finnes fornlämningar i form av gravfält.