Kommunerna 1955: Timrå köping

Timrå vapen rubrik

I den svenska demokratin är den kommunala självstyrelsen ryggraden. I kommunernas verksamhet är Landskommunernas Förbund ryggraden. Landskommunernas förbunds ledning är dess ryggrad. Det ligger en välgörande känsla av trygghet att denna ledning har tillgång till en stark ryggrad. Vi gratulerar Dig och Förbundet.

Timrå signatur sigill

Timrå kommun från gamla tider till närvarande.

Timrå masugnar Lögdö bruk

Gamla masugnar vid Lögdö bruk

Timrå Märlo slott

Märlo "slott"

Timrå kyrka flygfoto

Kyrkan

Timrå Wivstavarf sulfatfabrik sågverk flygfoto

Wifstavarfs sulfatfabrik, sågverk.

Timrå Östrands fabriker flygfoto

Östrands fabriker.

Timrå Vifsta kommunalhus samrealskola flygfoto

Bild från nya Vifsta. Kommunalhus, samrealskola, bostadsbebyggelse.