Kommunerna 1955: Tomelilla köping

Tomelilla rubrik

Man bör inte tänka illa
om ett namn som Tomelilla!
Fastän torget synes stilla
kan det vara en synvilla.
Här arbetar visst och sliter
flera tusen tomeliter,
och en del av dess förtjänster
sätts på banken här till vänster.

Tomelilla torg

Torget.

Om oss hettan blir för stark
på vårt torg, när solen gassar,
söker vi oss till vår park.
Där finns nog en fläck, som passar.
Är du ivrig botanist,
finner du ej parken trist,
ty här finns en rikedom
av träd, buskar blad och blom.

Tomelilla stadspark

Stadsparken.

Tomelilla samrealskola

Från obligatorisk skola man går
"om man vill" till denna vid tretton år.
Den ligger högt, omstrålad av sol.
Kanske kan det tyckas som en symbol.

Vi tyckte i början att den var stor,
men stor blir liten förrän man tror.
En våning till ger dock mera rum
kanske ock för ett gymnasium.

Vill man bliva riktigt glad
går man till vårt friluftsbad.
Där finns plats för gamla, unga.
Dess lov har vi hört mången sjunga.
Från kusten far man nu i tropp
till Tomelilla för ett dopp.
Från Simrishamn och Ystads stad
man reser hit att få ett bad.

Tomelilla friluftsbad

Friluftsbadet.

Tomelilla A H Wall

A. H. Wall
ordförande i Kn.

Tomelilla N R Normander

N. R. Normander
ordförande i Kf.

Tomelilla Ivan Olsson

Ivan Olsson
V. ordförande i Kf och Kn