Kommunerna 1955: Tosterö landskommun

Tosterö rubrik

Tosterö karta

Tosterö Aspö kyrka

Aspö kyrka, vars äldsta del med tornet är byggd på 1100-talet.

Tosterö kommun i Södermanlands län omfattande 63,60 km2 är länets näst minsta kommun med 1217 inv. varav 635 i Aspö församling och 582 i Strängnäs landsförsamling.
Huvudnäringarna inom kommunen äro jordbruk med boskapsskötsel och fiske samt handelsträdgårdrörelse. Ungefär 1/4 av befolkningen är anställd vid sinnessjukhuset Sundby Sjukhus. Industrier äro fåtaliga inom kommunen och utgöres av ett tegelbruk och några snickerifabriker.
En omfattande villabebyggelse är planerad i södra delen av kommunen och för närvarande pågå arbetena med vatten- och avloppsledningarna. Beslut har nyligen fattats om byggande av centralskola inom kommunen. Vid den nyligen avslutade taxeringen blev den antagna taxerade inkomsten vid taxering till statlig inkomstskatt 4189420:- och vid taxering till kommunal inkomstskatt 4574970:-.

Tosterö ön Biskopen

Ön Biskopen där Södermanlands, Västmanlands och Uppsala län mötas