Kommunerna 1955: Tunabergs landskommun

Tunaberg signaturer

Tunaberg vapen

I kommunvapnet symboliserar kanonerna 1600-talets förnämsta tillverkning vid Näfveqvarns Bruk, huvudorten i socknen då och nu. Det nedre fältet visar vallonsläkten de Besches vapen.

Tunaberg Näfveqvarns bruk egnahem

Ett av egnahemsområdena på bruket.

Tunaberg Nävekvarn Bråviken salutbatteri

Del av salutbatteriet i Nävekvarn nära Bråviken.

Tunaberg träkyrka

Tunabergs träkyrka från 1600-talet i centrum av det gamla bergsbruksområdet för brytning av järn- och kopparmalm från 1300-talet och några århundraden.

Tunaberg gruvfogde bostad skolhus hembygdsgård

Siste gruvfogdens bostad samt första skolhuset, numera hembygdsgård med museum, sammanträdesrum och bibliotek.