Kommunerna 1955: Veinge landskommun

Veinge rubrik

Veinge kyrktorn utsikt panorama 1

Veinge kyrktorn utsikt panorama 2

Veinge kyrktorn panorama utsikt kommunalhus Alsingska skolan

Utsikt västerut från Veinge kyrktorn. Havet längst bort. Den låga byggnaden till höger är Veinge gamla kommunalhus. Byggnaden strax söer om detta är Alsingska skolan, byggd 1832 och Hallands äldsta lantskola.

Veinge textilverken, tegelbruket, pensionärshem

Genevads stationssamhälle. I mitten textilverken. Till höger tegelbruket. I fonden pensionärshemmet.

Veinge Mestocka hed

Motiv från hedbygden vid Mestocka. Ett område som landstinget inköpt för att bevaras i sitt ursprungliga skick.