Kommunerna 1955: Viby landskommun

Viby kommun i södra Närke har ett rikt historiskt förflutet. Ortnamnen vittnar om mycket tidig bebyggelse. Tångeråsa kyrka är den enda medeltidskyrkan av trä i Närke, en av provinsens märkligaste sevärdheter. Fabriker för tillverkning av bl. a. skor och tröskverk. Hotell i Vrets torp, banker i Vrets torp och Östansjö. Goda möjligheter till bad och camping vid bygdens många och vackert belägna sjöar.

Viby Tångeråsa kyrka teckning

Tångeråsa kyrka, Viby

Viby kyrka flygfoto

Byggd år 1421.

Viby Östansjö flygfoto

750 invånare.

Viby Vretstorp flygfoto

1025 invånare.

Viby kyrka flygfoto

Viby Östansjö Bäcksjöbadet

Viby Tylöskogen Norra Dovra sjö Nyköpingsån

Norra Dovra sjön, belägen i södra delen av socknen å Tylöskogen. Källsjö till Nyköpingsån.

Viby prästgård

Viby prästgård 1953. Nedbrunnen 1793. Återuppförd därefter. Moderniserad 1938.

Viby ålderdomshem

Viby ålderdomshem 1953. Byggt 1924.

Viby Tångeråsa klockstapel

Tångeråsa klockstapel 21 maj 1945.