Kommunerna 1955: Vinslövs köping

Vinslövs köping Södra Järnvägsgatan

Södra Järnvägsgatan med skiftande bebyggelse.

Vinslövs köping friluftsbad

Simkunnigheten är god hos det unga Vinslöv.

Vinslövs köping, utbruten ur Vinslövs socken år 1934, började med små resurser: de 1500 invånarna disponerade icke fullt 6000 skattekronor. Utvecklingen har inte gått med stormsteg, men den har gått stadigt framåt. I dag bor i köpingen 2100 personer, skattekronornas antal är uppe i 56000. Intetdera talet är imponerande men totalt och procentuellt sett är ökningen vacker.
Vinslövs köping har en rad goda småindustrier. Köpenskapen är livlig, hantverket likaså.
Gymnastik och idrott har gamla anor i Vinslöv. 1955 har köpingen fått en ny skola, och åttonde klassen kommer till hösten. Simundervisningen är väl tillgodosedd genom ett modernt friluftsbad.