Askersunds befolkningsutveckling 1650-1995

Folkmängd i Askersund 1650-1850

tabell 1
diagram 1

Folkmängd i Askersund 1850-1995

tabell 2
diagram 2

Askersunds andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1650-1995

tabell 3
diagram 3

Askersunds andel av rikets befolkning 1810-1995

tabell 4
diagram 4

Födda, döda och födelsenetto i Askersund 1836-1950

tabell 5
diagram 5

Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Askersund 1800-1950

tabell 6
diagram 6

Födelsenetto och flyttnetto i Askersund 1800-1950

tabell 7
diagram 7

Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Askersund 1800-1950

tabell 8
diagram 8

upp

Tabell 1: Folkmängd i Askersund 1650-1850

1650 328
1690 440
1730 566
1770 650
1810 768
1850 1047

upp

Diagram 1: Folkmängd i Askersund 1650-1850

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Folkmängd i Askersund 1850-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1850 1047    
1890 1508    
1930 2102    
1950 2306 2065 2065
1970 3863 2788 2788
1995   4151 4444

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 2: Folkmängd i Askersund 1850-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Askersunds andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1650-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1650 0,33    
1690 0,30    
1730 0,35    
1770 0,31    
1810 0,35    
1850 0,30    
1890 0,17    
1930 0,11    
1950 0,07 0,04 0,04
1970 0,08 0,04 0,04
1995   0,06 0,06

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 3: Askersunds andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1650-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Askersunds andel av rikets befolkning 1810-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1810 0,03    
1850 0,03    
1890 0,04    
1930 0,04    
1950 0,03 0,02 0,02
1970 0,06 0,03 0,03
1995   0,05 0,05

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 4: Askersunds andel av rikets befolkning 1810-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Födda, döda och födelsenetto i Askersund 1836-1950

  Födda Döda Födelsenetto
1836-40 151 100 51
1841-45 158 102 56
1846-50 169 128 41
1851-55 161 130 31
1856-60 190 123 67
1861-65 205 105 100
1866-70 225 184 41
1871-75 226 143 83
1876-80 196 122 74
1881-85 199 115 84
1886-90 207 144 63
1891-95 236 122 114
1896-1900 130 125 5
1901-05 178 145 33
1906-10 206 160 46
1911-15 171 167 4
1916-20 156 162 -6
1921-25 161 148 13
1926-30 108 128 -20
1931-35 99 175 -76
1936-40 115 164 -49
1941-45 149 135 14
1946-50 174 161 13

upp

Diagram 5: Födda, döda och födelsenetto i Askersund 1836-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Askersund 1800-1950

  Nativitet Mortalitet Rel. födelsenetto
1800-05     1,41
1805-10     -0,60
1810-15     0,55
1815-20     -1,10
1820-25     0,34
1825-30     -0,88
1830-35     1,42
1835-40 35,74 23,67 1,51
1840-45 32,92 21,25 -0,33
1845-50 33,80 25,60 0,12
1850-55 30,75 24,83 1,47
1855-60 32,90 21,30 -0,09
1860-65 33,69 17,26 1,31
1865-70 32,21 26,34 -0,07
1870-75 31,54 19,96 0,63
1875-80 24,95 15,53 -1,63
1880-85 24,49 14,15 -2,35
1885-90 27,27 18,97 -0,96
1890-95 31,30 16,18 0,41
1895-1900 15,73 15,12 1,52
1900-05 19,96 16,26 0,96
1905-10 21,65 16,82 0,54
1910-15 17,10 16,70 -0,42
1915-20 15,90 16,51 1,03
1920-25 15,65 14,39 0,36
1925-30 10,25 12,15 0,14
1930-35 9,42 16,65 1,85
1935-40 10,36 14,77 -0,17
1940-45 13,85 12,55 0,00
1945-50 16,07 14,87 1,17

upp

Diagram 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Askersund 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 7: Födelsenetto och flyttnetto i Askersund 1800-1950

  Födelsenetto Flyttnetto
1800-05 27 49
1805-10 22 -23
1810-15 13 21
1815-20 -1 -44
1820-25 30 13
1825-30 22 -35
1830-35 2 56
1835-40 51 64
1840-45 56 -16
1845-50 41 6
1850-55 31 77
1855-60 67 -5
1860-65 100 80
1865-70 41 -5
1870-75 83 45
1875-80 74 -128
1880-85 84 -191
1885-90 63 -73
1890-95 114 31
1895-1900 5 126
1900-05 33 86
1905-10 46 51
1910-15 4 -42
1915-20 -6 101
1920-25 13 37
1925-30 -20 15
1930-35 -76 194
1935-40 -49 -19
1940-45 14 0
1945-50 13 127

upp

Diagram 7: Födelsenetto och flyttnetto i Askersund 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Askersund 1800-1950

  Folkmängd Rel. födelsenetto Rel. flyttnetto
1800-05 693 0,78 1,41
1805-10 769 0,57 -0,60
1810-15 768 0,34 0,55
1815-20 802 -0,02 -1,10
1820-25 757 0,79 0,34
1825-30 800 0,55 -0,88
1830-35 787 0,05 1,42
1835-40 845 1,21 1,51
1840-45 960 1,17 -0,33
1845-50 1000 0,82 0,12
1850-55 1047 0,59 1,47
1855-60 1155 1,16 -0,09
1860-65 1217 1,64 1,31
1865-70 1397 0,59 -0,07
1870-75 1433 1,16 0,63
1875-80 1571 0,94 -1,63
1880-85 1625 1,03 -2,35
1885-90 1518 0,83 -0,96
1890-95 1508 1,51 0,41
1895-1900 1653 0,06 1,52
1900-05 1784 0,37 0,96
1905-10 1903 0,48 0,54
1910-15 2000 0,04 -0,42
1915-20 1962 -0,06 1,03
1920-25 2057 0,13 0,36
1925-30 2107 -0,19 0,14
1930-35 2102 -0,72 1,85
1935-40 2220 -0,44 -0,17
1940-45 2152 0,13 0,00
1945-50 2166 0,12 1,17

upp

Diagram 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Askersund 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp