Askersund: näringsliv 1805-1855 samt 1900-1960

Om källorna till näringslivsdata på Ortshistoria.se

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Askersund fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

tabell 1

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Askersund fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

tabell 2
diagram 1

Den förvärvsarbetande befolkningen i Askersund fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

tabell 3

Den förvärvsarbetande befolkningen i Askersund procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

tabell 4
diagram 2

Näringsprofil för Askersund 1805-1855

tabell 5
diagram 3

Näringsprofil för Askersund 1900-1960

tabell 6
diagram 4

upp

Tabell 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Askersund fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 66 8 9 1 22 4 92 4 32 238
1835 73 3 28 1 21 7 74 0 8 215
1855 105 7 37 1 15 1 48 34 19 267

upp

Tabell 2: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Askersund fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 27,7 3,4 3,8 0,4 9,2 1,7 38,6 1,7 13,4 99,9
1835 33,9 1,4 13,0 0,5 9,7 3,3 34,4 0 3,7 99,9
1855 39,3 2,6 13,9 0,4 5,6 0,4 18,0 12,7 7,1 100

upp

Diagram 1 : Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Askersund fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Den förvärvsarbetande befolkningen i Askersund fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

  Jordbruk Industr Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 76 191 40 30 51 94 60 542
1920 103 432 162 61 84 88   930
1930 114 424 167 90 165 90 1 1050
1950 68 436 180 101 233 38   1057
1960 54 575 215 67 274 30   1215

upp

Tabell 4: Den förvärvsarbetande befolkningen i Askersund procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 14,0 35,2 7,4 5,5 9,4 17,3 11,1 99,9
1920 11,1 46,4 17,4 6,6 9,0 9,5   100
1930 10,9 40,4 15,9 8,6 15,7 8,6 0,1 100,1
1950 6,4 41,2 17,0 9,5 22,0 3,6   99,8
1960 4,4 47,3 17,7 5,5 22,5 2,5   99,9

upp

Diagram 2 : Den förvärvsarbetande befolkningen i Askersund procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Näringsprofil för Askersund 1805-1855

  Fab/Hant Hand/Sjöf Tjänster Arbetsk Tj folk Ospec
1805 0,80 0,29 0,46 2,52 0,44 2,53
1835 0,87 0,94 0,60 1,97 0,00 1,03
1855 0,99 1,00 0,36 1,22 1,46 2,29

upp

Diagram 3: Näringsprofil för Askersund 1805-1855

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Näringsprofil för Askersund 1900-1960

  Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt
1900 0,93 0,78 0,63 0,69 1,02
1920 1,01 0,90 0,62 0,80 0,94
1930 0,92 0,94 0,83 0,90 0,95
1950 0,90 1,04 0,98 0,96 1,38
1960 1,00 1,20 0,65 0,85 1,47

upp

Diagram 4: Näringsprofil för Askersund 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp