Askersunds historia

Askersund grundades 1643 men hade sedan 1500-talet en förhistoria som köping under Vadstena. Askersunds gynnsamma läge vid norra Vättern och öst- och västgötavägarna gjorde staden till en samlingspunkt för handeln med närliggande bergslager.

På 1700-talet blomstrade smideshandeln, och staden förde in en smed i stadsvapnet. Askersund behöll dock sin agrara prägel med jordbruk och boskapsskötsel som basnäringar. Befolkningen uppgick på 1770-talet till ca 700 invånare.

Askersund har utvecklats i relativt långsam takt under 1800- och 1900-talen, och därmed lyckats bevara sin karaktär av småstadsidyll. Större industrier har saknats, och Askersund har främst varit en viktig handels- och serviceort för sitt omland.