Borgholms historia

Borgholm har sitt ursprung i det medeltida fiskeläget Borghamn, som 1620 blev lydköping under Kalmar. Orten förlänades stadsrättigheter 1816 under sitt nuvarande namn. Borgholm var då Sveriges minsta stad med blott ca 100 invånare.

Staden har utvecklats i långsam takt och förblivit en av de minsta. Först i början av 1900-talet nådde Borgholm upp till 1000 invånare. Större industrier har saknats, och Borgholm har främst varit en handels- och serviceort för sitt omland men också en populär turiststad.