Borgholms näringsliv 1835-1855 samt 1900-1960

Om källorna till näringslivsdata på Ortshistoria.se

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Borgholm fördelad på näringsgrenar 1835-1855, absoluta tal

tabell 1

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Borgholm fördelad på näringsgrenar 1835-1855, relativa tal

tabell 2
diagram 1

Den förvärvsarbetande befolkningen i Borgholm fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

tabell 3

Den förvärvsarbetande befolkningen i Borgholm procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

tabell 4
diagram 2

Näringsprofil för Borgholm 1835-1855

tabell 5
diagram 3

Näringsprofil för Borgholm 1900-1960

tabell 6
diagram 4

upp

Tabell 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Borgholm fördelad på näringsgrenar 1835-1855, absoluta tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1835 56 2 31 9 5 0 13 4 7 127
1855 64 7 25 34 14 0 23 13 5 185

upp

Tabell 2: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Borgholm fördelad på näringsgrenar 1835-1855, relativa tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1835 44,1 1,6 24,4 7,1 3,9 0 10,2 3,1 5,5 99,9
1855 34,6 3,8 13,5 18,4 7,6 0 12,4 7,0 2,7 100

upp

Diagram 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Borgholm fördelad på näringsgrenar 1835-1855, relativa tal

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Den förvärvsarbetande befolkningen i Borgholm fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 8 98 46 55 53 50 7 317
1920 17 158 148 79 50 69   521
1930 31 273 165 137 112 85   803
1950 23 316 209 161 240 44 19 1012
1960 34 316 222 120 373 40   1105

upp

Tabell 4: Den förvärvsarbetande befolkningen i Borgholm procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 2,5 30,9 14,5 17,3 16,7 15,8 2,2 99,9
1920 3,3 30,3 28,4 15,2 9,6 13,2   100
1930 3,9 34,0 20,5 17,1 13,9 10,6   100
1950 2,3 31,2 20,6 15,9 23,7 4,3 1,9 99,9
1960 3,1 28,6 20,1 10,9 33,8 3,6   100,1

upp

Diagram 2: Den förvärvsarbetande befolkningen i Borgholm procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Näringsprofil för Borgholm 1835-1855

  Fab/Hant Hand/Sjöf Tjänster Arbetsk Tj folk Ospec
1835 1,13 2,20 0,18 0,58 1,35 1,53
1855 0,90 2,23 0,45 0,84 0,80 0,87

upp

Diagram 3: Näringsprofil för Borgholm 1835-1855

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Näringsprofil för Borgholm 1900-1960

  Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt
1900 0,82 1,53 1,99 1,22 0,93
1920 0,66 1,46 1,42 0,85 1,31
1930 0,78 1,21 1,66 0,80 1,16
1950 0,68 1,26 1,64 1,03 1,65
1960 0,61 1,37 1,30 1,28 2,12

upp

Diagram 4: Näringsprofil för Borgholm 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp