Eskilstunas näringsliv 1805-1855 samt 1900-1960

Om källorna till näringslivsdata på Ortshistoria.se

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Eskilstuna fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

tabell 1

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Eskilstuna fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

tabell 2
diagram 1

Den förvärvsarbetande befolkningen i Eskilstuna fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

tabell 3

Den förvärvsarbetande befolkningen i Eskilstuna procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

tabell 4
diagram 2

Näringsprofil för Eskilstuna 1805-1855

tabell 5
diagram 3

Näringsprofil för Eskilstuna 1900-1960

tabell 6
diagram 4

upp

Tabell 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Eskilstuna fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 179 336 30 0 11 4 35 1 0 596
1835 987 64 139 0 18 14 63 3 5 1293
1855 1249 126 68 0 18 2 49 50 3 1565

upp

Tabell 2: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Eskilstuna fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 30,0 56,4 5,0 0 1,8 0,7 5,9 0,2 0 100
1835 76,3 4,9 10,8 0 1,4 1,1 4,9 0,2 0,4 100
1855 79,8 8,1 4,3 0 1,2 0,1 3,1 3,2 0,2 100

upp

Diagram 1 : Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Eskilstuna fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Den förvärvsarbetande befolkningen i Eskilstuna fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 36 3228 336 221 329 633 23 4806
1920 603 9463 1582 837 659 864   14 008
1930 699 9863 1773 1052 1554 1049   15 990
1940 517 13 417 2190 1010 2349 839 134 20 456
1950 419 16 287 2959 1257 3085 483 42 24 532
1960 341 17 289 2937 1389 4464 481   26 901

upp

Tabell 4: Den förvärvsarbetande befolkningen i Eskilstuna procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 0,7 67,2 7,0 4,6 6,8 13,2 0,5 100
1920 4,3 67,5 11,3 6,0 4,7 6,2   100
1930 4,4 61,7 11,1 6,6 9,7 6,6   100,1
1940 2,5 65,6 10,7 4,9 11,5 4,1 0,7 100
1950 1,7 66,4 12,1 5,1 12,6 2,0 0,2 100,1
1960 1,3 64,3 10,9 5,2 16,6 1,8   100,1

upp

Diagram 2: Den förvärvsarbetande befolkningen i Eskilstuna procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Näringsprofil för Eskilstuna 1805-1855

  Fab/Hant Hand/Sjöf Tjänster Arbetsk Tj folk Ospec
1805 2,20 0,39 0,10 0,38 0,05 0,19
1835 2,00 0,75 0,11 0,28 0,09 0,11
1855 2,07 0,30 0,08 0,21 0,37 0,06

upp

Diagram 3: Näringsprofil för Eskilstuna 1805-1855

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Näringsprofil för Eskilstuna 1900-1960

  Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt
1900 1,78 0,74 0,53 0,50 0,78
1920 1,47 0,58 0,56 0,42 0,61
1930 1,41 0,66 0,64 0,56 0,73
1950 1,45 0,74 0,53 0,55 0,77
1960 1,37 0,74 0,62 0,63 1,06

upp

Diagram 2: Näringsprofil för Eskilstuna 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp