Eslövs befolkningsutveckling 1910-1995

Folkmängd i Eslöv 1910-1995

tabell 1
diagram 1

Eslövs andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1950-1995

tabell 3
diagram 3

Eslövs andel av rikets befolkning 1950-1995

tabell 4
diagram 4

Födda, döda och födelsenetto i Eslöv 1911-1950

tabell 5
diagram 5

Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Eslöv 1910-1950

tabell 6
diagram 6

Födelsenetto och flyttnetto i Eslöv 1910-1950

tabell 7
diagram 7

Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Eslöv 1910-1950

tabell 8
diagram 8

upp

Tabell 1: Folkmängd i Eslöv 1910-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1910 5604    
1930 6035    
1950 7139 7534 8458
1970 18 481 13 186 14 078
1980   14 027 17 244
1995   15 399 20 301

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 1: Folkmängd i Eslöv 1910-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Eslövs andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1950-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1950 0,22 0,16 0,18
1970 0,39 0,20 0,22
1995   0,21 0,27

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 3: Eslövs andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1950-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Eslövs andel av rikets befolkning 1950-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1950 0,10 0,07 0,08
1970 0,32 0,16 0,18
1995   0,18 0,23

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 4: Eslövs andel av rikets befolkning 1950-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Födda, döda och födelsenetto i Eslöv 1911-1950

  Födda Döda Födelsenetto
1911-15 670 326 344
1916-20 574 384 190
1921-25 500 331 169
1926-30 414 397 17
1931-35 347 328 19
1936-40 373 369 4
1941-45 568 358 210
1946-50 618 418 200

upp

Diagram 5: Födda, döda och födelsenetto i Eslöv 1911-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Eslöv 1910-1950

  Nativitet Mortalitet Rel. födelsenetto
1910-15 23,91 11,63 0,26
1915-20 19,07 12,76 -0,82
1920-25 16,77 11,10 0,10
1925-30 13,44 12,88 -0,47
1930-35 11,50 10,87 -0,29
1935-40 11,90 11,78 0,41
1940-45 17,77 11,20 0,45
1945-50 18,32 12,39 0,57

upp

Diagram 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Eslöv 1910-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 7: Födelsenetto och flyttnetto i Eslöv 1910-1950

  Födelsenetto Flyttnetto
1910-15 344 72
1915-20 190 -246
1920-25 169 30
1925-30 17 -145
1930-35 19 -86
1935-40 4 121
1940-45 210 144
1945-50 200 193

upp

Diagram 7: Födelsenetto och flyttnetto i Eslöv 1910-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Eslöv 1910-1950

  Folkmängd Rel. födelsenetto Rel. flyttnetto
1910-15 5604 1,23 0,26
1915-20 6020 0,63 -0,82
1920-25 5964 0,57 0,10
1925-30 6163 0,06 -0,47
1930-35 6035 0,06 -0,29
1935-40 5968 0,01 0,41
1940-45 6392 0,66 0,45
1945-50 6746 0,59 0,57

upp

Diagram 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Eslöv 1910-1950

Stort diagram

diagram

upp