Eslövs historia

Eslöv växte fram som järnvägsknut i Västra Sallerups kommun från slutet av 1850-talet. Kring stationen blomstrade handel och fabriker. År 1875 bröt sig Eslöv loss från kommunen och bildade egen köping med 1 200 invånare.

Efter inkorporering av bl.a. Västra Sallerups municipalsamhälle fick Eslöv stadsrättigheter 1911 med 5 600 invånare. Som centralort för sitt omland utvecklades staden relativt långsamt fram till 1950-talet, men har därefter expanderat påtagligt.