Eslöv: näringsliv 1920-1960

Om källorna till näringslivsdata på Ortshistoria.se

Den förvärvsarbetande befolkningen i Eslöv fördelad på näringsgrenar 1920-1960, absoluta tal

tabell 1

Den förvärvsarbetande befolkningen i Eslöv procentuellt fördelad på näringsgrenar 1920-1960

tabell 2
diagram 1

Näringsprofil för Eslöv 1920-1960

tabell 3
diagram 2

upp

Tabell 1: Den förvärvsarbetande befolkningen i Eslöv fördelad på näringsgrenar 1920-1960, absoluta tal

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1920 77 1309 586 286 202 242   2702
1930 121 1441 600 271 384 304   3121
1950 322 1864 755 375 552 106 28 4002
1960 274 2283 780 366 730 94   4527

upp

Tabell 2: Den förvärvsarbetande befolkningen i Eslöv procentuellt fördelad på näringsgrenar 1920-1960

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1920 2,8 48,4 21,7 10,6 7,5 9,0   100
1930 3,9 46,2 19,2 8,7 12,3 9,7   100
1950 8,0 46,6 18,9 9,4 13,8 2,6 0,7 100
1960 6,0 50,4 17,2 8,1 16,1 2,1   99,9

upp

Diagram 1: Den förvärvsarbetande befolkningen i Eslöv procentuellt fördelad på näringsgrenar 1920-1960

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Näringsprofil för Eslöv 1920-1960

  Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt
1920 1,06 1,12 0,99 0,66 0,89
1930 1,06 1,14 0,84 0,71 1,07
1950 1,02 1,15 0,97 0,60 1,00
1960 1,07 1,17 0,96 0,61 1,24

upp

Diagram 2: Näringsprofil för Eslöv 1920-1960

Stort diagram

diagram

upp