Flens befolkningsutveckling 1950-1995

Folkmängd i Flen 1950-1995

tabell 1
diagram 1

Flens andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1950-1995

tabell 3
diagram 3

Flens andel av rikets befolkning 1950-1995

tabell 4
diagram 4

upp

Tabell 1: Folkmängd i Flen 1950-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1950 4595 4011 4923
1960 5694 5262 6045
1970 9239 6768 7597
1980   6751 7682
1995   6369 7244

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 1: Folkmängd i Flen 1950-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Flens andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1950-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1950 0,14 0,09 0,11
1970 0,19 0,10 0,12
1995   0,09 0,10

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 3: Flens andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1950-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Flens andel av rikets befolkning 1950-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1950 0,07 0,04 0,05
1970 0,15 0,08 0,10
1995   0,08 0,08

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 4: Flens andel av rikets befolkning 1950-1995

Stort diagram

diagram

upp