Flens näringsliv 1950-1960

Om källorna till näringslivsdata på Ortshistoria.se

Den förvärvsarbetande befolkningen i Flen fördelad på näringsgrenar 1950-1960, absoluta tal

tabell 1

Den förvärvsarbetande befolkningen i Flen procentuellt fördelad på näringsgrenar 1950-1960

tabell 2
diagram 1

Näringsprofil för Flen 1950-1960

tabell 3
diagram 2

upp

Tabell 1: Den förvärvsarbetande befolkningen i Flen fördelad på näringsgrenar 1950-1960, absoluta tal

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1950 148 885 234 251 340 73 3 1934
1960 101 1314 242 215 460 46   2378

upp

Tabell 2: Den förvärvsarbetande befolkningen i Flen procentuellt fördelad på näringsgrenar 1950-1960

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1950 7,6 45,8 12,1 13,0 17,6 3,8 0,1 100
1960 4,2 55,3 10,2 9,0 19,3 1,9   99,9

upp

Diagram 1: Den förvärvsarbetande befolkningen i Flen procentuellt fördelad på näringsgrenar 1950-1960

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Näringsprofil för Flen 1950-1960

  Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt
1950 1,00 0,74 1,34 0,77 1,46
1960 1,17 0,69 1,07 0,73 1,12

upp

Diagram 2: Näringsprofil för Flen 1950-1960

Stort diagram

diagram

upp