Göteborgs befolkningsutveckling 1570-1995

Folkmängd i Göteborg 1570-1850

tabell 1
diagram 1

Folkmängd i Göteborg 1850-1995

tabell 2
diagram 2

Göteborgs andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995

tabell 3
diagram 3

Göteborgs andel av rikets befolkning 1810-1995

tabell 4
diagram 4

Födda, döda och födelsenetto i Göteborg 1836-1950

tabell 5
diagram 5

Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Göteborg 1800-1950

tabell 6
diagram 6

Födelsenetto och flyttnetto i Göteborg 1800-1950

tabell 7
diagram 7

Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Göteborg 1800-1950

tabell 8
diagram 8

upp

Tabell 1: Folkmängd i Göteborg 1570-1850

1570 1118
1610 1364
1650 2653
1690 5071
1730 8000
1770 11143
1810 14346
1850 26084

upp

Diagram 1: Folkmängd i Göteborg 1570-1850

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Folkmängd i Göteborg 1850-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1850 26084    
1890 104 657    
1930 243 787    
1950 354 381 384 378 418 490
1970 451 079 485 785 559 064
1995   480 839 581 208

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 2: Folkmängd i Göteborg 1850-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Göteborgs andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1570 2,47    
1610 2,49    
1650 2,64    
1690 3,51    
1730 5,05    
1770 5,38    
1810 6,48    
1850 7,44    
1890 11,63    
1930 12,25    
1950 10,75 8,36 9,11
1970 9,50 7,43 8,55
1995   6,51 7,87

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 3: Göteborgs andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Göteborgs andel av rikets befolkning 1810-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1810 0,65    
1850 0,75    
1890 2,45    
1930 4,00    
1950 5,02 3,91 4,26
1970 7,69 6,01 6,92
1995   5,44 6,57

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 4: Göteborgs andel av rikets befolkning 1810-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Födda, döda och födelsenetto i Göteborg 1836-1950

  Födda Döda Födelsenetto
1836-40 2411 2280 131
1841-45 2632 2360 273
1846-50 3273 3881 -608
1851-55 4220 4716 -495
1856-60 5793 4741 1052
1861-65 7155 4897 2256
1866-70 11 059 9202 1478
1871-75 10 973 7410 3561
1876-80 12 902 7468 5435
1881-85 14 276 8492 5784
1886-90 16 172 8776 7398
1891-95 16 646 9471 7173
1896-1900 17 609 10 285 7320
1901-05 19 164 10 891 8273
1906-10 24 597 12 689 11 908
1911-15 21 557 12 116 9441
1916-20 21 349 13 515 7834
1921-25 20 454 12 043 8411
1926-30 16 200 12 221 3979
1931-35 15 568 12 871 2697
1936-40 19 620 13 341 6279
1941-45 27 154 13 717 13 437
1946-50 30 951 14 831 16 120

upp

Diagram 5: Födda, döda och födelsenetto i Göteborg 1836-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Göteborg 1800-1950

  Nativitet Mortalitet Rel. födelsenetto
1800-05     -0,69
1805-10     4,48
1810-15     3,08
1815-20     2,64
1820-25     2,59
1825-30     1,76
1830-35     -0,16
1835-40 24,74 23,40 1,99
1840-45 24,42 21,89 1,94
1845-50 27,40 32,49 2,40
1850-55 32,36 36,16 3,08
1855-60 39,21 32,09 4,36
1860-65 38,63 26,44 3,37
1865-70 38,65 32,16 -0,84
1870-75 38,99 26,33 2,14
1875-80 39,18 22,68 1,55
1880-85 37,37 22,23 2,32
1885-90 35,53 19,28 1,37
1890-95 31,81 18,10 0,52
1895-1900 30,75 17,96 1,53
1900-05 29,34 16,68 0,30
1905-10 32,15 16,59 0,38
1910-15 25,69 14,44 1,09
1915-20 22,90 14,50 0,87
1920-25 18,22 10,73 -0,17
1925-30 13,95 10,52 0,68
1930-35 12,77 10,56 0,97
1935-40 15,19 10,33 1,29
1940-45 18,52 9,36 0,56
1945-50 19,41 9,30 1,10

upp

Diagram 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Göteborg 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 7: Födelsenetto och flyttnetto i Göteborg 1800-1950

  Födelsenetto Flyttnetto
1800-05 126 -440
1805-10 -972 2800
1810-15 -274 2206
1815-20 90 1923
1820-25 369 2142
1825-30 -601 1685
1830-35 -1180 -173
1835-40 131 1935
1840-45 273 2089
1845-50 -608 2870
1850-55 -495 4023
1855-60 1052 6444
1860-65 2256 6242
1865-70 1478 -2416
1870-75 3561 6009
1875-80 5435 5108
1880-85 5784 8848
1885-90 7398 6226
1890-95 7173 2697
1895-1900 7320 8772
1900-05 8273 1959
1905-10 11 908 2898
1910-15 9441 9115
1915-20 7834 8080
1920-25 8411 -1932
1925-30 3979 7933
1930-35 2697 11 861
1935-40 6279 16 663
1940-45 13 437 7828
1945-50 16 120 17 642

upp

Diagram 7: Födelsenetto och flyttnetto i Göteborg 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Göteborg 1800-1950

  Folkmängd Rel. födelsenetto Rel. flyttnetto
1800-05 12 804 0,20 -0,69
1805-10 12 490 -1,56 4,48
1810-15 14 346 -0,38 3,08
1815-20 14 591 0,12 2,64
1820-25 16 519 0,45 2,59
1825-30 19 172 -0,63 1,76
1830-35 21 036 -1,12 -0,16
1835-40 19 490 0,13 1,99
1840-45 21 558 0,25 1,94
1845-50 23 891 -0,51 2,40
1850-55 26 084 -0,38 3,08
1855-60 29 547 0,71 4,36
1860-65 37 043 1,22 3,37
1865-70 57 226 0,52 -0,84
1870-75 56 288 1,27 2,14
1875-80 65 858 1,65 1,55
1880-85 76 401 1,51 2,32
1885-90 91 033 1,63 1,37
1890-95 104 657 1,37 0,52
1895-1900 114 527 1,28 1,53
1900-05 130 619 1,27 0,30
1905-10 153 003 1,56 0,38
1910-15 167 809 1,13 1,09
1915-20 186 414 0,84 0,87
1920-25 224 528 0,75 -0,17
1925-30 231 861 0,34 0,68
1930-35 243 787 0,22 0,97
1935-40 258 345 0,49 1,29
1940-45 281 287 0,96 0,56
1945-50 319 813 1,01 1,10

upp

Diagram 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Göteborg 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp