Göteborgs näringsliv 1805-1855 samt 1900-1960

Om källorna till näringslivsdata på Ortshistoria.se

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Göteborg fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

tabell 1

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Göteborg fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

tabell 2
diagram 1

Den förvärvsarbetande befolkningen i Göteborg fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

tabell 3

Den förvärvsarbetande befolkningen i Göteborg procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

tabell 4
diagram 2

Näringsprofil för Göteborg 1805-1855

tabell 5
diagram 3

Näringsprofil för Göteborg 1900-1960

tabell 6
diagram 4

upp

Tabell 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Göteborg fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 995 126 560 140 270 1218 621 153 2 4085
1835 974 235 789 266 372 1096 1346 206 49 5333
1855 1609 1062 1236 654 551 936 1319 1166 169 8702

upp

Tabell 2: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Göteborg fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 24,4 3,1 13,7 3,4 6,6 29,8 15,2 3,7 0 99,9
1835 18,2 4,4 14,8 5,0 7,1 20,5 25,2 3,9 0,9 100
1855 18,5 12,2 14,2 7,5 6,3 10,8 15,2 13,4 1,9 100

upp

Diagram 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Göteborg fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Den förvärvsarbetande befolkningen i Göteborg fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 251 16 746 6020 6352 4402 8004 6200 47 975
1920 760 43 036 20 782 14 298 7521 8967   95 364
1930 1237 57 301 24 583 16 741 16 931 9292   126 085
1940 999 63 228 25 872 17 836 25 165 5999 3701 142 800
1950 796 70 096 31 230 21 846 31 829 3454 411 159 662
1960 1361 83 684 29 971 21 625 42 827 2392   181 860

upp

Tabell 4: Den förvärvsarbetande befolkningen i Göteborg procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 0,5 34,9 12,5 13,2 9,2 16,7 12,9 99,9
1920 0,8 45,1 21,8 15,0 7,9 9,4   100
1930 1,0 45,4 19,5 13,3 13,4 7,4   100
1940 0,7 44,3 18,1 12,5 17,7 4,2 2,6 100,1
1950 0,5 43,9 19,6 13,7 19,9 2,2 0,3 100,1
1960 0,7 46,0 16,5 11,9 23,5 1,3   99,9

upp

Diagram 2: Den förvärvsarbetande befolkningen i Göteborg procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Näringsprofil för Göteborg 1805-1855

  Fab/Hant Hand/Sjöf Tjänster Arbetsk Tj folk Ospec
1805 0,71 1,06 1,54 0,99 0,95 0,00
1835 0,56 1,38 1,27 1,44 1,70 0,25
1855 0,72 2,72 1,02 1,03 1,54 0,61

upp

Diagram 3: Näringsprofil för Göteborg 1805-1855

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Näringsprofil för Göteborg 1900-1960

  Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt
1900 0,93 1,32 1,52 0,67 0,99
1920 0,98 1,12 1,40 0,70 0,93
1930 1,04 1,15 1,29 0,77 0,81
1950 0,96 1,20 1,41 0,87 0,85
1960 0,98 1,12 1,42 0,89 0,76

upp

Diagram 2: Näringsprofil för Göteborg 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp