Göteborgs kommunala val 1919-2010

Mandatfördelning i Göteborgs stadsfullmäktige 1919-1966

tabell 1
diagram 1

Mandatfördelning i Göteborgs kommunfullmäktige 1970-2010

tabell 2
diagram 2

Antalet mandat i Göteborgs stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

tabell 3
diagram 3

Antalet mandat i Göteborgs kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

tabell 4
diagram 4

upp

Förklaringar till förkortningarna på sidan

Tabell 1: Mandatfördelning i Göteborgs stadsfullmäktige 1919-1966

  H/M L/Fp Bf/C S V/K Ö Total I Övriga ingår
1919 20 14 26 60  
1920 20 11 29 60  
1922-23 19 6 31 3 1 60 Vald för såväl högern som liberala
1926-27 18 10 25 7 60  
1930-31 20 8 32 60  
1934-35 16 8 27 7 2 60 Ns
1938 14 8 30 8 60  
1942 12 8 30 10 60  
1946 9 13 23 15 60  
1950 5 24 25 6 60  
1954 7 22 24 7 60  
1958 13 18 24 5 60  
1962 9 18 28 5 60  
1966 13 27 1 30 9 80  

upp

Diagram 1: Mandatfördelning i Göteborgs stadsfullmäktige 1919-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Mandatfördelning i Göteborgs kommunfullmäktige 1970-2010

  M Fp C Kd Mp S V Ö Totalt Övriga ingår
1970 8 27 7 33 6 81  
1973 12 19 11 32 7 81  
1976 13 17 10 35 6 81  
1979 18 16 7 31 8 1 81 Hisingens kommunala väljare
1982 21 9 5 1 35 8 2 81 Hisingens kommunala väljare 1, KPML(r) 1
1985 17 16 4 3 31 8 2 81 Hisingens kommunala väljare
1988 17 13 4 1 9 30 7 81  
1991 21 10 1 5 5 29 6 4 81 NyD
1994 21 8 1 1 5 37 8 81  
1998 22 6 9 5 28 11 81  
2002 17 14 5 6 29 10 81  
2006 20 9 1 5 7 31 7 1 81 Sd
2010 23 7 0 2 9 25 7 8 81 Vägvalet 5, Sd 3

upp

Diagram 2: Mandatfördelning i Göteborgs kommunfullmäktige 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Antalet mandat i Göteborgs stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

  Borg S S+K
1919 34 26 26
1920 31 29 29
1922-23 25 31 34
1926-27 28 25 32
1930-31 28 32 32
1934-35 24 27 34
1938 22 30 38
1942 20 30 40
1946 22 23 38
1950 29 25 31
1954 29 24 31
1958 31 24 29
1962 27 28 33
1966 41 30 39

upp

Diagram 3: Antalet mandat i Göteborgs stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

Stort diagram

upp

Tabell 4: Antalet mandat i Göteborgs kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

  Borg S S+V Ö+Mp
1970 42 33 39
1973 42 32 39
1976 40 35 41
1979 41 31 39 1
1982 35 35 43 3
1985 37 31 39 5
1988 35 30 37 9
1991 37 29 35 9
1994 31 37 45 5
1998 37 28 39 5
2002 36 29 39 6
2006 35 31 38 8
2010 32 25 32 17

upp

Diagram 4: Antalet mandat i Göteborgs kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp