Grännas historia

Gränna grundades 1652 av greve Per Brahe d.y. Trots ett gynnsamt läge vid landvägen till Jönköping och överfarten till Visingsö, förblev Gränna en småstad. Under 1700-talet hörde tobaks- och trädgårdsodling till stadens ekonomiska profil. Inom handel och sjöfart blev konkurrensen från Jönköping övermäktig. Först 1863 fick Gränna den hamn som möjliggjorde reguljär passagerartrafik Jönköping-Gränna-Stockholm; järnväg har aldrig funnits i staden.

Även om Göta kanal bidrog till en blomstring vid mitten av 1800-talet förblev Gränna en av Sveriges mindre städer. Polkagristillverkningen startade 1859; grännapäronen har anor från 1700-talet. Turism har alltsedan 1920-talet varit en viktig näring.