Grännas kommunala val 1919-1966

Grännna är efter kommunreformen 1971 en del av Jönköpings kommun. Därför saknas valresultat efter 1966.

Mandatfördelning i Grännas stadsfullmäktige 1919-1966

tabell 1
diagram 1

Antalet mandat i Grännas stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

tabell 2
diagram 2

upp

Förklaringar till förkortningarna på sidan

Tabell 1: Mandatfördelning i Grännas stadsfullmäktige 1919-1966

  H/M L/Fp Bf/C S V/K Ö Total I Övriga ingår
1919 10 8 2 20  
1920 11 6 3 20  
1922-23 9 7 4 20  
1926-27 4 3 13 20 Nykterhetsvänner
1930-31 9 7 4 20  
1934-35 8 8 2 2 20  
1938 6 6 8 20  
1942 6 6 7 1 20 För ungdomen till samhällets fromma
1946 4 8 8 20  
1950 9 8 7 10 1 35 Arbetare och småbrukare
1954 9 9 6 11 35  
1958 9 9 7 10 35  
1962 8 8 7 12 35  
1966 8 6 7 11 3 35 KdS

upp

Diagram 1: Mandatfördelning i Grännas stadsfullmäktige 1919-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Antalet mandat i Grännas stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

  Borg S S+K
1919 18 2 2
1920 17 3 3
1922-23 16 4 4
1926-27 4 3 3
1930-31 16 4 4
1934-35 16 2 4
1938 12 8 8
1942 12 7 7
1946 12 8 8
1950 24 10 10
1954 24 11 11
1958 25 10 10
1962 23 12 12
1966 21 11 11

upp

Diagram 2: Antalet mandat i Grännas stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

Stort diagram

diagram

upp