Grännas näringsliv 1805-1855 samt 1900-1960

Om källorna till näringslivsdata på Ortshistoria.se

Grännna är efter kommunreformen 1971 en del av Jönköpings kommun.

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Gränna fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

tabell 1

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Gränna fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

tabell 2
diagram 1

Den förvärvsarbetande befolkningen i Gränna fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

tabell 3

Den förvärvsarbetande befolkningen i Gränna procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

tabell 4
diagram 2

Näringsprofil för Gränna 1805-1855

tabell 5
diagram 3

Näringsprofil för Gränna 1900-1960

tabell 6
diagram 4

upp

Tabell 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Gränna fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 61 1 14 0 17 5 35 2 5 140
1835 82 5 11 0 13 7 50 0 0 168
1855 106 35 18 0 18 2 46 18 10 253

upp

Tabell 2: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Gränna fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 43,6 0,7 10,0 0 12,1 3,6 25,0 1,4 3,6 100
1835 48,8 3,0 6,5 0 7,7 4,2 29,8 0 0 100
1855 41,9 13,8 7,1 0 7,1 0,8 18,2 7,1 3,9 99,9

upp

Diagram 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Gränna fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Den förvärvsarbetande befolkningen i Gränna fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 74 130 27 13 48 91 0 383
1920 94 148 66 15 46 57   426
1930 103 153 62 32 74 80   504
1950 71 192 113 50 117 26 8 577
1960 57 227 106 46 130 15   581

upp

Tabell 4: Den förvärvsarbetande befolkningen i Gränna procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 19,3 33,9 7,0 3,4 12,5 23,8 0 99,9
1920 22,1 34,7 15,5 3,5 10,8 13,4   100
1930 20,4 30,4 12,3 6,3 14,7 15,9   100
1950 12,3 33,3 19,6 8,7 20,3 4,5 1,4 100,1
1960 9,8 39,1 18,2 7,9 22,4 2,6   100

upp

Diagram 2: Den förvärvsarbetande befolkningen i Gränna procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Näringsprofil för Gränna 1805-1855

  Fab/Hant Hand/Sjöf Tjänster Arbetsk Tj folk Ospec
1805 1,14 0,77 0,66 1,63 0,36 0,68
1835 1,28 0,45 0,54 1,70 0,00 0,00
1855 1,31 0,50 0,47 1,24 0,82 1,26

upp

Diagram 3: Näringsprofil för Gränna 1805-1855

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Näringsprofil för Gränna 1900-1960

  Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt
1900 0,90 0,74 0,39 0,91 1,41
1920 0,76 0,80 0,33 0,96 1,33
1930 0,70 0,73 0,61 0,84 1,75
1950 0,73 1,20 0,90 0,89 1,73
1960 0,83 1,24 0,94 0,85 1,53

upp

Diagram 4: Näringsprofil för Gränna 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp