Kungälvs befolkningsutveckling 1570-1995

Folkmängd i Kungälv 1570-1850

tabell 1
diagram 1

Folkmängd i Kungälv 1850-1995

tabell 2
diagram 2

Kungälvs andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1650-1995

tabell 3
diagram 3

Kungälvs andel av rikets befolkning 1810-1995

tabell 4
diagram 4

Födda, döda och födelsenetto i Kungälv 1836-1950

tabell 5
diagram 5

Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Kungälv 1800-1950

tabell 6
diagram 6

Födelsenetto och flyttnetto i Kungälv 1800-1950

tabell 7
diagram 7

Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Kungälv 1800-1950

tabell 8
diagram 8

upp

Tabell 1: Folkmängd i Kungälv 1570-1850

1570 700
1610 700
1650 700
1690 471
1730 527
1770 868
1810 864
1850 867

upp

Diagram 1: Folkmängd i Kungälv 1570-1850

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Folkmängd i Kungälv 1850-1995

  Staden Tätort
1850 867  
1890 989  
1930 2385  
1950 3960 3457
1970 12415 11 621
1995   20 181

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 2: Folkmängd i Kungälv 1850-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Kungälvs andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995

  Staden Tätort
1570 1,55  
1610 1,28  
1650 0,70  
1690 0,33  
1730 0,33  
1770 0,42  
1810 0,39  
1850 0,25  
1890 0,11  
1930 0,12  
1950 0,12 0,08
1970 0,26 0,18
1995   0,27

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 3: Kungälvs andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Kungälvs andel av rikets befolkning 1810-1995

  Staden Tätort
1810 0,04  
1850 0,03  
1890 0,02  
1930 0,04  
1950 0,06 0,04
1970 0,21 0,15
1995 0,00 0,23

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 4: Kungälvs andel av rikets befolkning 1810-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Födda, döda och födelsenetto i Kungälv 1836-1950

  Födda Döda Födelsenetto
1836-40 84 104 -20
1841-45 97 81 16
1846-50 118 109 9
1851-55 133 114 19
1856-60 145 125 20
1861-65 145 99 46
1866-70 139 105 34
1871-75 84 88 1
1876-80 378 80 39
1881-85 101 89 12
1886-90 103 93 10
1891-95 117 88 -29
1896-1900 132 129 3
1901-05 134 104 30
1906-10 156 100 56
1911-15 148 124 24
1916-20 174 139 35
1921-25 192 138 54
1926-30 179 126 53
1931-35 248 142 106
1936-40 277 115 162
1941-45 334 132 202
1946-50 383 138 245

upp

Diagram 5: Födda, döda och födelsenetto i Kungälv 1836-1950

Stort diagram

upp

Tabell 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Kungälv 1800-1950

  Nativitet Mortalitet Rel. födelsenetto
1800-05     0,00
1805-10     2,58
1810-15     -2,41
1815-20     0,00
1820-25     0,21
1825-30     -0,05
1830-35     0,10
1835-40 20,34 25,18 -1,38
1840-45 25,90 21,63 1,36
1845-50 28,92 26,72 1,03
1850-55 30,68 26,30 0,42
1855-60 32,08 27,65 0,51
1860-65 30,62 20,91 -0,91
1865-70 29,26 22,11 -1,98
1870-75 18,88 19,82 -0,65
1875-80 27,61 18,56 1,62
1880-85 20,80 18,33 -0,97
1885-90 22,01 19,87 0,92
1890-95 23,66 17,80 1,29
1895-1900 25,78 25,20 1,62
1900-05 24,14 18,74 3,33
1905-10 23,55 15,09 5,28
1910-15 17,10 14,33 1,27
1915-20 18,66 14,91 1,62
1920-25 18,72 13,46 0,25
1925-30 16,80 11,83 1,89
1930-35 20,80 11,91 4,25
1935-40 18,48 7,67 0,92
1940-45 20,25 8,00 0,80
1945-50 21,09 7,60 0,46

upp

Diagram 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Kungälv 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 7: Födelsenetto och flyttnetto i Kungälv 1800-1950

  Födelsenetto Flyttnetto
1800-05 79 0
1805-10 -20 110
1810-15 -8 -104
1815-20 4 0
1820-25 61 8
1825-30 -3 -2
1830-35 6 4
1835-40 -20 -57
1840-45 16 51
1845-50 9 42
1850-55 19 18
1855-60 20 23
1860-65 46 -43
1865-70 34 -94
1870-75 1 -29
1875-80 39 70
1880-85 12 -47
1885-90 10 43
1890-95 -29 64
1895-1900 3 83
1900-05 30 185
1905-10 56 350
1910-15 24 110
1915-20 35 151
1920-25 54 26
1925-30 53 201
1930-35 106 507
1935-40 162 138
1940-45 202 132
1945-50 245 83

upp

Diagram 7: Födelsenetto och flyttnetto i Kungälv 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Kungälv 1800-1950

  Folkmängd Rel. födelsenetto Rel. flyttnetto
1800-05 774 2,04 0,00
1805-10 853 -0,47 2,58
1810-15 864 -0,19 -2,41
1815-20 752 0,11 0,00
1820-25 756 1,61 0,21
1825-30 825 -0,07 -0,05
1830-35 820 0,15 0,10
1835-40 826 -0,48 -1,38
1840-45 749 0,43 1,36
1845-50 816 0,22 1,03
1850-55 867 0,44 0,42
1855-60 904 0,44 0,51
1860-65 947 0,97 -0,91
1865-70 950 0,72 -1,98
1870-75 890 0,02 -0,65
1875-80 862 0,90 1,62
1880-85 971 0,25 -0,97
1885-90 936 0,21 0,92
1890-95 989 -0,59 1,29
1895-1900 1024 0,06 1,62
1900-05 1110 0,54 3,33
1905-10 1325 0,85 5,28
1910-15 1731 0,28 1,27
1915-20 1865 0,38 1,62
1920-25 2051 0,53 0,25
1925-30 2131 0,50 1,89
1930-35 2385 0,89 4,25
1935-40 2998 1,08 0,92
1940-45 3298 1,22 0,80
1945-50 3632 1,35 0,46

upp

Diagram 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Kungälv 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp