Kungälvs näringsliv 1805-1855 samt 1900-1960

Om källorna till näringslivsdata på Ortshistoria.se

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Kungälv fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

tabell 1

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Kungälv fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

tabell 2
diagram 1

Den förvärvsarbetande befolkningen i Kungälv fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

tabell 3

Den förvärvsarbetande befolkningen i Kungälv procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

tabell 4
diagram 2

Näringsprofil för Kungälv 1805-1855

tabell 5
diagram 3

Näringsprofil för Kungälv 1900-1960

tabell 6
diagram 4

upp

Tabell 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Kungälv fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 47 14 28 9 24 4 45 0 50 221
1835 42 3 14 2 11 6 60 16 70 224
1855 38 1 41 14 22 1 59 34 4 214

upp

Tabell 2: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Kungälv fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 21,3 6,3 12,7 4,1 10,9 1,8 20,4 0 22,6 100,1
1835 18,7 1,3 6,3 0,9 4,9 2,7 26,8 7,1 31,2 99,9
1855 17,8 0,5 19,2 6,5 10,2 0,5 27,6 15,9 1,9 100,1

upp

Diagram 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Kungälv fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Den förvärvsarbetande befolkningen i Kungälv fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 13 126 25 24 50 77 31 346
1920 67 571 114 70 70 78   970
1930 86 722 107 89 147 72   1223
1950 47 1132 242 97 289 46 1 1854
1960 37 1601 357 166 656 34   2851

upp

Tabell 4: Den förvärvsarbetande befolkningen i Kungälv procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 3,8 36,4 7,2 6,9 14,4 22,2 9,0 99,9
1920 6,9 58,9 11,7 7,2 7,2 8,0   99,9
1930 7,0 59,0 8,7 7,3 12,0 5,9   99,9
1950 2,5 61,1 13,0 5,2 15,6 2,5 0 99,9
1960 1,3 56,2 12,5 5,8 23,0 1,2   100

upp

Diagram 2: Den förvärvsarbetande befolkningen i Kungälv procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Näringsprofil för Kungälv 1805-1855

  Fab/Hant Hand/Sjöf Tjänster Arbetsk Tj folk Ospec
1805 0,71 1,30 0,54 1,33 0,00 4,26
1835 0,49 0,50 0,35 1,53 3,09 8,67
1855 0,43 1,80 0,64 1,88 1,83 0,61

upp

Diagram 3: Näringsprofil för Kungälv 1805-1855

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Näringsprofil för Kungälv 1900-1960

  Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt
1900 0,97 0,76 0,79 1,05 1,31
1920 1,29 0,60 0,67 0,64 0,79
1930 1,35 0,51 0,71 0,69 0,65
1950 1,33 0,79 0,54 0,68 0,96
1960 1,19 0,85 0,69 0,87 0,71

upp

Diagram 4: Näringsprofil för Kungälv 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp