Kungsbackas historia

Skriftliga källbelägg tyder på en stadsbebyggelse i Kungsbacka från 1400-talets början, men staden kan ha haft en föregångare som handelsplats eller hamn. Konkurrensen från traktens anrika bondehandel och närbelägna städer blev svår, och Kungsbacka förlorade sina stadsprivilegier två gånger under 1500-talet men återupprättades båda gångerna.

När Kungsbacka vid 1600-talets mitt blev svensk uppstad hade staden praktiskt taget redan förlorat sin utrikeshandel, och folkmängden uppgick under 1770-talet endast till ca 350 invånare.

Kungsbacka var ännu i slutet av 1800-talet en liten stad med färre än 1000 invånare. Från 1880-talet, då Kungsbacka fick järnvägsförbindelse, har dock tillväxten varit god jämfört med andra städers. Handel och samfärdsel har varit rikt representerade men mindre expansiva näringsgrenar än industri och tjänster. Närheten till Göteborg har inneburit att en stor del av befolkningen efter 1950 funnit sin bärgning utom hemorten..