Kungsbackas kommunala val 1919-2010

Mandatfördelning i Kungsbackas stadsfullmäktige 1919-1966

tabell 1
diagram 1

Mandatfördelning i Kungsbackas kommunfullmäktige 1970-2010

tabell 2
diagram 2

Antalet mandat i Kungsbackas stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

tabell 3
diagram 3

Antalet mandat i Kungsbackas kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

tabell 4
diagram 4

upp

Förklaringar till förkortningarna på sidan

Tabell 1: Mandatfördelning i Kungsbackas stadsfullmäktige 1919-1966

  H/M L/Fp Bf/C S V/K Ö Total I Övriga ingår
1919 10 4 6 20  
1920 11 3 6 20  
1922-23 13 2 5 20  
1926-27 11 2 7 20  
1930-31 12 8 20  
1934-35 9 1 2 6 1 1 20 Villastadens kommunalförening
1938 9 7 4 20 Kungsbacka kommunalförening 3, Villastadens kommunalförening 1
1942 9 1 9 1 20 Villastadens kommunalförening
1946 10 2 8 20  
1950 7 5 8 20  
1954 7 7 11 25  
1958 8 5 2 10 25  
1962 6 6 1 12 25  
1966 6 7 2 10 25  

upp

Diagram 1: Mandatfördelning i Kungsbackas stadsfullmäktige 1919-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell2: Mandatfördelning i Kungsbackas kommunfullmäktige 1970-2010

  M Fp C Kd Mp S V Ö Totalt I Övriga ingår
1970 8 10 10 13 41  
1973 10 7 17 14 1 49  
1976 11 8 16 13 1 49  
1979 14 7 15 13 2 51  
1982 17 5 13 15 1 51  
1985 16 10 10 1 14 51  
1988 17 12 10 5 16 1 61  
1991 21 9 9 3 2 13 4 61 Nyd
1994 20 6 11 2 4 16 2 61  
1998 21 5 7 7 2 14 3 2 61 SPI (Pensionärs)
2002 17 10 7 6 2 14 3 2 61  
2006 21 7 7 5 2 12 2 5 61 SPI (1), KBABO (4)
2010 24 7 5 3 4 10 1 7 61 Kungsbackaborna 4, Sd 3

upp

Diagram 2: Mandatfördelning i Kungsbackas kommunfullmäktige 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Antalet mandat i Kungsbackas stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

  Borg S S+K
1919 14 6 6
1920 14 6 6
1922-23 15 5 5
1926-27 13 7 7
1930-31 12 8 8
1934-35 10 6 7
1938 9 7 7
1942 10 9 9
1946 12 8 8
1950 12 8 8
1954 14 11 11
1958 15 10 10
1962 13 12 12
1966 15 10 10

upp

Diagram 3: Antalet mandat i Kungsbackas stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Antalet mandat i Kungsbackas kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

  Borg S S+V Ö+Mp
1970 28 13 13
1973 34 14 15
1976 35 13 14
1979 36 13 15
1982 35 15 16
1985 36 14 14 1
1988 39 16 17 5
1991 42 13 13 6
1994 39 16 18 4
1998 40 14 17 4
2002 40 14 17 4
2006 40 12 14 7
2010 39 10 11 11

upp

Diagram 4: Antalet mandat i Kungsbackas kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp