Kungsbackas näringsliv 1805-1855 samt 1900-1960

Om källorna till näringslivsdata på Ortshistoria.se

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Kungsbacka fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

tabell 1

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Kungsbacka fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

tabell 2
diagram 1

Den förvärvsarbetande befolkningen i Kungsbacka fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

tabell 3

Den förvärvsarbetande befolkningen i Kungsbacka procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

tabell 4
diagram 2

Näringsprofil för Kungsbacka 1805-1855

tabell 5
diagram 3

Näringsprofil för Kungsbacka 1900-1960

tabell 6
diagram 4

upp

Tabell 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Kungsbacka fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 12,6 0 10,1 8,4 18,4 3,4 32,8 14,3 0 100
1835 37,7 3,8 20,8 3,1 9,2 0 25,4 0 0 100
1855 36,9 1,3 17,4 5,4 12,7 0 5,4 20,1 0,7 99,9

upp

Tabell 2: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Kungsbacka fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 12,6 0 10,1 8,4 18,4 3,4 32,8 14,3 0 100
1835 37,7 3,8 20,8 3,1 9,2 0 25,4 0 0 100
1855 36,9 1,3 17,4 5,4 12,7 0 5,4 20,1 0,7 99,9

upp

Diagram 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Kungsbacka fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Den förvärvsarbetande befolkningen i Kungsbacka fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 16 88 49 57 46 102 3 361
1920 20 209 164 67 57 59   576
1930 25 294 196 106 151 97   869
1950 22 580 271 129 285 42 19 1348
1960 42 973 383 195 465 40   2098

upp

Tabell 4: Den förvärvsarbetande befolkningen i Kungsbacka procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 4,4 24,4 13,6 15,8 12,7 28,2 0,8 99,9
1920 3,5 36,3 28,5 11,6 9,9 10,2   100
1930 2,9 33,8 22,5 12,2 17,4 11,2   100
1950 1,6 43,0 20,1 9,6 21,1 3,1 1,4 99,9
1960 2,0 46,4 18,2 9,3 22,2 1,9   100

upp

Diagram 2: Den förvärvsarbetande befolkningen i Kungsbacka procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Näringsprofil för Kungsbacka 1805-1855

  Fab/Hant Hand/Sjöf Tjänster Arbetsk Tj folk Ospec
1805 0,32 1,43 0,92 2,14 3,67 0,00
1835 1,02 1,67 0,42 1,45 0,00 0,00
1855 0,90 1,59 0,76 0,37 2,31 0,23

upp

Diagram 3: Näringsprofil för Kungsbacka 1805-1855

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Näringsprofil för Kungsbacka 1900-1960

  Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt
1900 0,65 1,43 1,82 0,93 1,67
1920 0,79 1,47 1,08 0,88 1,01
1930 0,77 1,33 1,18 1,00 1,23
1950 0,94 1,23 0,99 0,92 1,19
1960 0,99 1,24 1,11 0,84 1,12

upp

Diagram 4: Näringsprofil för Kungsbacka 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp