Landskronas befolkningsutveckling 1570-1995

Folkmängd i Landskrona 1570-1850

tabell 1
diagram 1

Folkmängd i Landskrona 1850-1995

tabell 2
diagram 2

Landskronas andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995

tabell 3
diagram 3

Landskronas andel av rikets befolkning 1810-1995

tabell 4
diagram 4

Födda, döda och födelsenetto i Landskrona 1836-1950

tabell 5
diagram 5

Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Landskrona 1800-1950

tabell 6
diagram 6

Födelsenetto och flyttnetto i Landskrona 1800-1950

tabell 7
diagram 7

Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Landskrona 1800-1950

tabell 8
diagram 8

upp

Tabell 1: Folkmängd i Landskrona 1570-1850

1570 799
1610 931
1650 652
1690 767
1730 1455
1770 2191
1810 2831
1850 4139

upp

Diagram 1: Folkmängd i Landskrona 1570-1850

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Folkmängd i Landskrona 1850-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1850 4139    
1890 12 253    
1930 18 534    
1950 25 153 25 590 28 513
1970 34 519 30 110 36 656
1995   27 924 36 502

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 2: Folkmängd i Landskrona 1850-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Landskronas andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1570 1,77    
1610 1,70    
1650 0,65    
1690 0,53    
1730 0,92    
1770 1,06    
1810 1,28    
1850 1,18    
1890 1,36    
1930 0,93    
1950 0,76 0,56 0,62
1970 0,73 0,46 0,56
1995   0,38 0,49

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 3: Landskronas andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Landskronas andel av rikets befolkning 1810-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1810 0,13    
1850 0,12    
1890 0,29    
1930 0,30    
1950 0,36 0,26 0,29
1970 0,59 0,37 0,45
1995   0,32 0,41

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 4: Landskronas andel av rikets befolkning 1810-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Födda, döda och födelsenetto i Landskrona 1836-1950

  Födda Döda Födelsenetto
1836-40 500 421 79
1841-45 464 386 78
1846-50 551 463 88
1851-55 716 543 173
1856-60 939 572 367
1861-65 1215 644 571
1866-70 1277 834 443
1871-75 1293 656 637
1876-80 1542 867 675
1881-85 1661 934 727
1886-90 1999 1013 986
1891-95 2014 1062 952
1896-1900 2025 984 1041
1901-05 2085 1020 1065
1906-10 2068 969 1099
1911-15 1804 890 914
1916-20 1937 1201 736
1921-25 1885 901 984
1926-30 1251 1009 242
1931-35 1101 1019 82
1936-40 1420 1096 324
1941-45 2201 1141 1060
1946-50 2386 1110 1276

upp

Diagram 5: Födda, döda och födelsenetto i Landskrona 1836-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Landskrona 1800-1950

  Nativitet Mortalitet Rel. födelsenetto
1800-05     -0,12
1805-10     -0,14
1810-15     -4,20
1815-20     6,97
1820-25     0,75
1825-30     -2,21
1830-35     0,21
1835-40 27,89 23,49 0,76
1840-45 24,42 20,32 0,02
1845-50 28,39 23,86 0,88
1850-55 34,60 26,24 2,52
1855-60 38,86 23,67 2,08
1860-65 42,61 22,58 2,26
1865-70 36,92 24,11 1,33
1870-75 33,06 16,78 1,51
1875-80 34,08 19,16 0,09
1880-85 34,03 19,13 1,58
1885-90 35,50 17,99 0,01
1890-95 32,87 17,33 0,10
1895-1900 30,52 14,83 0,13
1900-05 28,96 14,17 -0,06
1905-10 26,82 12,57 -0,62
1910-15 22,49 11,10 -0,30
1915-20 23,18 14,37 3,29
1920-25 18,69 8,93 -1,94
1925-30 13,03 10,51 -0,95
1930-35 11,88 11,00 0,71
1935-40 14,73 11,37 1,36
1940-45 21,05 10,91 1,00
1945-50 20,74 9,65 0,75

upp

Diagram 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Landskrona 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 7: Födelsenetto och flyttnetto i Landskrona 1800-1950

  Födelsenetto Flyttnetto
1800-05 -23 -23
1805-10 -80 -26
1810-15 62 -594
1815-20 388 801
1820-25 169 131
1825-30 173 -412
1830-35 31 37
1835-40 79 136
1840-45 78 3
1845-50 88 170
1850-55 173 521
1855-60 367 503
1860-65 571 644
1865-70 443 460
1870-75 637 590
1875-80 675 40
1880-85 727 773
1885-90 986 4
1890-95 952 64
1895-1900 1041 89
1900-05 1065 -44
1905-10 1099 -478
1910-15 914 -244
1915-20 736 2745
1920-25 984 -1953
1925-30 242 -911
1930-35 82 660
1935-40 324 1308
1940-45 1060 1042
1945-50 1276 867

upp

Diagram 7: Födelsenetto och flyttnetto i Landskrona 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Landskrona 1800-1950

  Folkmängd Rel. födelsenetto Rel. flyttnetto
1800-05 3827 -0,12 -0,12
1805-10 3776 -0,42 -0,14
1810-15 2831 0,44 -4,20
1815-20 2299 3,38 6,97
1820-25 3488 0,97 0,75
1825-30 3722 0,93 -2,21
1830-35 3523 0,18 0,21
1835-40 3585 0,44 0,76
1840-45 3800 0,41 0,02
1845-50 3881 0,45 0,88
1850-55 4139 0,84 2,52
1855-60 4833 1,52 2,08
1860-65 5703 2,00 2,26
1865-70 6918 1,28 1,33
1870-75 7821 1,63 1,51
1875-80 9048 1,49 0,09
1880-85 9763 1,49 1,58
1885-90 11 263 1,75 0,01
1890-95 12 253 1,55 0,10
1895-1900 13 269 1,57 0,13
1900-05 14 399 1,48 -0,06
1905-10 15 420 1,43 -0,62
1910-15 16 041 1,14 -0,30
1915-20 16 711 0,88 3,29
1920-25 20 172 0,98 -1,94
1925-30 19 203 0,25 -0,95
1930-35 18 534 0,09 0,71
1935-40 19 276 0,34 1,36
1940-45 20 908 1,01 1,00
1945-50 23 010 1,11 0,75

upp

Diagram 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Landskrona 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp