Landskronas kommunala val 1919-2010

Mandatfördelning i Landskronas stadsfullmäktige 1919-1966

tabell 1
diagram 1

Mandatfördelning i Landskronas kommunfullmäktige 1970-2010

tabell 2
diagram 2

Antalet mandat i Landskronas stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

tabell 3
diagram 3

Antalet mandat i Landskronas kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

tabell 4
diagram 4

upp

Förklaringar till förkortningarna på sidan

Tabell 1: Mandatfördelning i Landskronas stadsfullmäktige 1919-1966

  H/M L/Fp Bf/C S V/K Ö Total I Övriga ingår
1919 12 6 22 40  
1920 13 5 22 40  
1922-23 13 4 23 40  
1926-27 15 2 23 40  
1930-31 14 26 40  
1934-35 11 29 40  
1938 4 6 30 40  
1942 6 4 29 1 40  
1946 6 4 27 3 40  
1950 5 8 27 40  
1954 7 6 26 1 40  
1958 10 4 26 40  
1962 7 5 1 27 40  
1966 6 6 3 27 2 1 45 KdS

upp

Diagram 1: Mandatfördelning i Landskronas stadsfullmäktige 1919-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Mandatfördelning i Landskronas kommunfullmäktige 1970-2010

  M Fp C Kd Mp S V Ö Totalt I Övriga ingår
1970 6 6 4 1 27 1 45  
1973 7 3 8 1 29 1 49  
1976 9 4 7 1 27 1 49  
1979 11 4 5 29 2 51  
1982 13 2 4 30 2 51  
1985 13 4 3 1 28 2 51  
1988 11 4 3 5 26 2 51  
1991 15 4 3 2 2 21 1 3 51 Framstegspartiet
1994 12 2 2 2 30 1 2 51 Framstegspartiet
1998 13 3 2 22 4 7 51 Framstegspartiet 4, SPI 3
2002 10 8 2 1 20 4 6 51 Sverigedemokraterna 4, Sveriges Pensionärers Intresseparti 2
2006 7 12 0 0 1 17 2 12 51 Sd
2010 5 15 0 0 2 18 2 9 51 Sd

upp

Diagram 2: Mandatfördelning i Landskronas kommunfullmäktige 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Antalet mandat i Landskronas stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

  Borg S S+K
1919 18 22 22
1920 18 22 22
1922-23 17 23 23
1926-27 17 23 23
1930-31 14 26 26
1934-35 11 29 29
1938 10 30 30
1942 10 29 30
1946 10 27 30
1950 13 27 27
1954 13 26 27
1958 14 26 26
1962 13 27 27
1966 15 27 29

upp

Diagram 3: Antalet mandat i Landskronas stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Antalet mandat i Landskronas kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

  Borg S S+V Ö+Mp
1970 17 27 28
1973 19 29 30
1976 21 27 28
1979 20 29 31
1982 19 30 32
1985 20 28 30 1
1988 18 26 28 5
1991 24 21 22 4
1994 16 30 31 4
1998 16 22 26 9
2002 20 20 24 7
2006 19 17 19 13
2010 20 18 20 11

upp

Diagram 4: Antalet mandat i Landskronas kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp