Landskronas näringsliv 1805-1855 samt 1900-1960

Om källorna till näringslivsdata på Ortshistoria.se

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Landskrona fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

tabell 1

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Landskrona fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

tabell 2
diagram 1

Den förvärvsarbetande befolkningen i Landskrona fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

tabell 3

Den förvärvsarbetande befolkningen i Landskrona procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

tabell 4
diagram 2

Näringsprofil för Landskrona 1805-1855

tabell 5
diagram 3

Näringsprofil för Landskrona 1900-1960

tabell 6
diagram 4

upp

Tabell 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Landskrona fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 200 81 36 22 61 1095 107 10 10 1622
1835 278 32 66 22 83 208 228 7 65 989
1855 363 106 86 27 79 184 212 87 72 1216

upp

Tabell 2: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Landskrona fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 12,3 5,0 2,2 1,4 3,8 67,5 6,6 0,6 0,6 100
1835 28,1 3,2 6,7 2,2 8,4 21,0 23,0 0,7 6,6 99,9
1855 29,8 8,7 7,1 2,2 6,5 15,1 17,4 7,1 5,9 99,8

upp

Diagram 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Landskrona fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Den förvärvsarbetande befolkningen i Landskrona fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 342 2103 311 557 642 719 297 4971
1920 474 5352 1202 820 716 683   9247
1930 334 4999 1265 784 949 720   9051
1940 527 6680 1250 676 1396 341 94 10 964
1950 252 7212 1606 879 1568 202 67 11 786
1960 284 8226 1828 734 2040 194   13 306

upp

Tabell 4: Den förvärvsarbetande befolkningen i Landskrona procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 6,9 42,3 6,3 11,2 12,9 14,5 6,0 100,1
1920 5,1 57,9 13,0 8,9 7,7 7,4   100
1930 3,7 55,2 14,0 8,7 10,5 8,0   100,1
1940 4,8 60,9 11,4 6,2 12,7 3,1 0,9 100
1950 2,1 61,2 13,6 7,5 13,3 1,7 0,6 100
1960 2,1 61,8 13,7 5,5 15,3 1,5   99,9

upp

Diagram 2: Den förvärvsarbetande befolkningen i Landskrona procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Näringsprofil för Landskrona 1805-1855

  Fab/Hant Hand/Sjöf Tjänster Arbetsk Tj folk Ospec
1805 0,44 0,28 3,01 0,43 0,15 0,11
1835 0,77 0,62 1,35 1,31 0,30 1,83
1855 0,91 0,65 1,29 1,18 0,82 1,90

upp

Diagram 3: Näringsprofil för Landskrona 1805-1855

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Näringsprofil för Landskrona 1900-1960

  Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt
1900 1,12 0,66 1,29 0,94 0,86
1920 1,26 0,67 0,83 0,68 0,73
1930 1,26 0,83 0,84 0,60 0,88
1950 1,34 0,83 0,77 0,58 0,65
1960 1,31 0,93 0,65 0,58 0,88

upp

Diagram 4: Näringsprofil för Landskrona 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp