Lindesbergs befolkningsutveckling 1650-1995

Folkmängd i Lindesberg 1650-1850

tabell 1
diagram 1

Folkmängd i Lindesberg 1850-1995

tabell 2
diagram 2

Lindesbergs andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1650-1995

tabell 3
diagram 3

Lindesbergs andel av rikets befolkning 1810-1995

tabell 4
diagram 4

Födda, döda och födelsenetto i Lindesberg 1836-1950

tabell 5
diagram 5

Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Lindesberg 1800-1950

tabell 6
diagram 6

Födelsenetto och flyttnetto i Lindesberg 1800-1950

tabell 7
diagram 7

Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Lindesberg 1800-1950

tabell 8
diagram 8

upp

Tabell 1: Folkmängd i Lindesberg 1650-1850

1650 595
1690 607
1730 651
1770 656
1810 589
1850 876

upp

Diagram 1: Folkmängd i Lindesberg 1650-1850

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Folkmängd i Lindesberg 1850-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1850 876    
1890 1532    
1930 3235    
1950 5309 5004 5443
1970 14 002 7171 7434
1995   9050 12 482

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 2: Folkmängd i Lindesberg 1850-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Lindesbergs andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1650-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1650 0,59    
1690 0,42    
1730 0,41    
1770 0,32    
1810 0,27    
1850 0,25    
1890 0,17    
1930 0,16    
1950 0,16 0,11 0,12
1970 0,29 0,11 0,11
1995   0,12 0,17

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 3: Lindesbergs andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1650-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Lindesbergs andel av rikets befolkning 1810-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1810 0,03    
1850 0,03    
1890 0,04    
1930 0,05    
1950 0,07 0,05 0,06
1970 0,23 0,09 0,09
1995   0,10 0,14

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 4: Lindesbergs andel av rikets befolkning 1810-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Födda, döda och födelsenetto i Lindesberg 1836-1950

  Födda Döda Födelsenetto
1836-40 74 100 -26
1841-45 133 93 40
1846-50 141 106 35
1851-55 157 112 45
1856-60 172 129 43
1861-65 189 125 64
1866-70 188 133 55
1871-75 233 107 126
1876-80 227 176 51
1881-85 212 142 63
1886-90 157 119 55
1891-95 226 151 75
1896-1900 182 126 56
1901-05 299 190 109
1906-10 362 167 195
1911-15 310 213 97
1916-20 261 250 11
1921-25 219 184 35
1926-30 152 212 -60
1931-35 149 214 -65
1936-40 275 231 44
1941-45 429 297 132
1946-50 445 290 155

upp

Diagram 5: Födda, döda och födelsenetto i Lindesberg 1836-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Lindesberg 1800-1950

  Nativitet Mortalitet Rel. födelsenetto
1800-05     0,00
1805-10     -4,76
1810-15     0,87
1815-20     0,51
1820-25     1,15
1825-30     1,50
1830-35     -1,84
1835-40 20,03 27,06 1,71
1840-45 34,28 23,97 -0,15
1845-50 34,81 26,17 0,77
1850-55 35,84 25,57 1,16
1855-60 35,39 26,54 1,56
1860-65 34,65 22,91 1,30
1865-70 30,67 21,70 -0,64
1870-75 37,52 17,23 2,12
1875-80 29,67 23,01 0,05
1880-85 26,69 17,92 -3,05
1885-90 21,98 16,64 0,61
1890-95 29,50 19,71 0,87
1895-1900 21,67 15,00 2,01
1900-05 30,98 19,69 2,98
1905-10 30,22 13,94 1,31
1910-15 22,37 15,37 0,58
1915-20 17,66 16,92 0,40
1920-25 14,20 11,93 -0,11
1925-30 9,80 13,67 1,19
1930-35 9,21 13,23 2,61
1935-40 15,09 12,67 3,05
1940-45 19,70 13,64 1,23
1945-50 18,61 12,13 1,40

upp

Diagram 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Lindesberg 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 7: Födelsenetto och flyttnetto i Lindesberg 1800-1950

  Födelsenetto Flyttnetto
1800-05 16 0
1805-10 -21 -179
1810-15 14 24
1815-20 17 15
1820-25 22 36
1825-30 59 51
1830-35 20 -73
1835-40 -26 63
1840-45 40 -6
1845-50 35 31
1850-55 45 51
1855-60 43 76
1860-65 64 71
1865-70 55 -39
1870-75 126 162
1875-80 51 4
1880-85 63 -218
1885-90 55 47
1890-95 75 73
1895-1900 56 194
1900-05 109 357
1905-10 195 181
1910-15 97 86
1915-20 11 61
1920-25 35 -17
1925-30 -60 193
1930-35 -65 476
1935-40 44 665
1940-45 132 295
1945-50 155 372

upp

Diagram 7: Födelsenetto och flyttnetto i Lindesberg 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Lindesberg 1800-1950

  Folkmängd Rel. födelsenetto Rel. flyttnetto
1800-05 736 0,43 0,00
1805-10 752 -0,56 -4,76
1810-15 552 0,51 0,87
1815-20 592 0,57 0,51
1820-25 624 0,71 1,15
1825-30 682 1,73 1,50
1830-35 792 0,51 -1,84
1835-40 739 -0,70 1,71
1840-45 776 1,03 -0,15
1845-50 810 0,86 0,77
1850-55 876 1,03 1,16
1855-60 972 0,88 1,56
1860-65 1091 1,17 1,30
1865-70 1226 0,90 -0,64
1870-75 1530 1,65 2,12
1875-80 1585 0,64 0,05
1880-85 1430 0,88 -3,05
1885-90 1532 0,72 0,61
1890-95 1680 0,89 0,87
1895-1900 1930 0,58 2,01
1900-05 2396 0,91 2,98
1905-10 2772 1,41 1,31
1910-15 2955 0,66 0,58
1915-20 3027 0,07 0,40
1920-25 3102 0,23 -0,11
1925-30 3235 -0,37 1,19
1930-35 3646 -0,36 2,61
1935-40 4355 0,20 3,05
1940-45 4782 0,55 1,23
1945-50 5309 0,58 1,40

upp

Diagram 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Lindesberg 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp