Lindesbergs näringsliv 1805-1855 samt 1900-1960

Om källorna till näringslivsdata på Ortshistoria.se

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Lindesberg fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

tabell 1

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Lindesberg fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

tabell 2
diagram 1

Den förvärvsarbetande befolkningen i Lindesberg fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

tabell 3

Den förvärvsarbetande befolkningen i Lindesberg procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

tabell 4
diagram 2

Näringsprofil för Lindesberg 1805-1855

tabell 5
diagram 3

Näringsprofil för Lindesberg 1900-1960

tabell 6
diagram 4

upp

Tabell 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Lindesberg fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 58 3 25 0 30 11 62 19 52 260
1835 91 3 26 0 17 5 56 0 12 210
1855 54 2 13 0 24 0 70 22 19 204

upp

Tabell 2: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Lindesberg fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 22,3 1,1 9,6 0 11,6 4,2 23,8 7,3 20,0 99,9
1835 43,3 1,4 12,4 0 8,1 2,4 26,7 0 5,7 100
1855 26,5 1,0 6,4 0 11,8 0 34,3 10,8 9,3 100,1

upp

Diagram 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Lindesberg fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Den förvärvsarbetande befolkningen i Lindesberg fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 128 218 34 27 67 130 40 644
1920 106 626 207 64 116 141   1260
1930 114 757 194 84 236 149   1534
1950 58 1328 325 140 376 79 1 2307
1960 42 1492 342 148 537 47   2608

upp

Tabell 4: Den förvärvsarbetande befolkningen i Lindesberg procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 19,9 33,8 5,3 4,2 10,4 20,2 6,2 100
1920 8,4 49,7 16,4 5,1 9,2 11,2   100
1930 7,4 49,3 12,6 5,5 15,4 9,7   99,9
1950 2,5 57,6 14,1 6,1 16,3 3,4 0 100
1960 1,6 57,2 13,1 5,7 20,6 1,8   100

upp

Diagram 2: Den förvärvsarbetande befolkningen i Lindesberg procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Näringsprofil för Lindesberg 1805-1855

  Fab/Hant Hand/Sjöf Tjänster Arbetsk Tj folk Ospec
1805 0,60 0,74 0,67 1,56 1,87 3,77
1835 1,10 0,87 0,48 1,53 0,00 1,58
1855 0,65 0,45 0,71 2,33 1,24 3,00

upp

Diagram 3: Näringsprofil för Lindesberg 1805-1855

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Näringsprofil för Lindesberg 1900-1960

  Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt
1900 0,90 0,56 0,48 0,76 1,20
1920 1,09 0,85 0,48 0,81 1,11
1930 1,13 0,75 0,53 0,89 1,07
1950 1,26 0,86 0,63 0,71 1,31
1960 1,21 0,89 0,68 0,78 1,06

upp

Diagram 4: Näringsprofil för Lindesberg 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp