Lunds befolkningsutveckling 1570-1995

Folkmängd i Lund 1570-1850

tabell 1
diagram 1

Folkmängd i Lund 1850-1995

tabell 2
diagram 2

Lunds andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995

tabell 3
diagram 3

Lunds andel av rikets befolkning 1810-1995

tabell 4
diagram 4

Födda, döda och födelsenetto i Lund 1836-1950

tabell 5
diagram 5

Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Lund 1800-1950

tabell 6
diagram 6

Födelsenetto och flyttnetto i Lund 1800-1950

tabell 7
diagram 7

Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Lund 1800-1950

tabell 8
diagram 8

upp

Tabell 1: Folkmängd i Lund 1570-1850

1570 817
1610 1145
1650 1535
1690 1251
1730 1530
1770 2078
1810 3100
1850 6709

upp

Diagram 1: Folkmängd i Lund 1570-1850

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Folkmängd i Lund 1850-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1850 6709    
1890 15 023    
1930 24 520    
1950 33 816 34 039 40 265
1970 55 565 52 359 65 589
1995   71 450 97 466

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 2: Folkmängd i Lund 1850-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Lunds andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1570 1,81    
1610 2,09    
1650 1,53    
1690 0,87    
1730 0,97    
1770 1,00    
1810 1,40    
1850 1,91    
1890 1,67    
1930 1,23    
1950 1,03 0,74 0,88
1970 1,17 0,80 1,00
1995   0,97 1,32

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 3: Lunds andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Lunds andel av rikets befolkning 1810-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1810 0,14    
1850 0,19    
1890 0,35    
1930 0,40    
1950 0,48 0,35 0,41
1970 0,95 0,65 0,81
1995   0,81 1,10

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 4: Lunds andel av rikets befolkning 1810-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Födda, döda och födelsenetto i Lund 1836-1950

  Födda Döda Födelsenetto
1836-40 777 617 160
1841-45 887 680 207
1846-50 1028 773 255
1851-55 1133 863 270
1856-60 1332 928 404
1861-65 1449 935 514
1866-70 1468 1111 357
1871-75 1620 1142 478
1876-80 2085 1319 766
1881-85 1938 1383 555
1886-90 1792 1394 398
1891-95 1907 1373 534
1896-1900 2018 1311 707
1901-05 2229 1372 857
1906-10 2447 1405 1042
1911-15 2119 1460 659
1916-20 2141 1644 497
1921-25 1989 1403 586
1926-30 1578 1462 116
1931-35 1618 1496 122
1936-40 1980 1555 425
1941-45 2923 1644 1279
1946-50 3095 1731 1364

upp

Diagram 5: Födda, döda och födelsenetto i Lund 1836-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Lund 1800-1950

  Nativitet Mortalitet Rel. födelsenetto
1800-05     0,22
1805-10     -1,35
1810-15     1,09
1815-20     -0,12
1820-25     1,36
1825-30     0,69
1830-35     1,56
1835-40 33,21 26,37 1,82
1840-45 33,70 25,84 1,42
1845-50 35,18 26,45 2,09
1850-55 33,78 25,73 0,82
1855-60 36,72 25,59 2,08
1860-65 34,45 22,23 2,13
1865-70 29,90 22,63 1,04
1870-75 30,31 21,37 1,97
1875-80 34,13 21,59 2,16
1880-85 27,10 19,34 -0,03
1885-90 24,16 18,79 -0,28
1890-95 25,39 18,28 0,15
1895-1900 25,76 16,74 0,32
1900-05 26,82 16,51 1,55
1905-10 26,07 14,97 0,35
1910-15 19,17 13,21 0,11
1915-20 18,71 14,37 -0,17
1920-25 17,16 12,10 0,23
1925-30 13,13 12,16 0,30
1930-35 13,20 12,20 0,98
1935-40 15,32 12,04 1,32
1940-45 20,09 11,30 0,38
1945-50 20,02 11,20 0,99

upp

Diagram 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Lund 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 7: Födelsenetto och flyttnetto i Lund 1800-1950

  Födelsenetto Flyttnetto
1800-05 104 34
1805-10 93 -217
1810-15 160 169
1815-20 141 -20
1820-25 176 242
1825-30 106 137
1830-35 139 329
1835-40 160 425
1840-45 207 373
1845-50 255 610
1850-55 270 275
1855-60 404 754
1860-65 514 894
1865-70 357 511
1870-75 478 1052
1875-80 766 1320
1880-85 555 -24
1885-90 398 -210
1890-95 534 110
1895-1900 707 247
1900-05 857 1292
1905-10 1042 327
1910-15 659 120
1915-20 497 -198
1920-25 586 272
1925-30 116 363
1930-35 122 1199
1935-40 425 1703
1940-45 1279 534
1945-50 1364 1537

upp

Diagram 7: Födelsenetto och flyttnetto i Lund 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Lund 1800-1950

  Folkmängd Rel. födelsenetto Rel. flyttnetto
1800-05 3086 0,67 0,22
1805-10 3224 0,58 -1,35
1810-15 3100 1,03 1,09
1815-20 3429 0,82 -0,12
1820-25 3550 0,99 1,36
1825-30 3968 0,53 0,69
1830-35 4211 0,66 1,56
1835-40 4679 0,68 1,82
1840-45 5264 0,79 1,42
1845-50 5844 0,87 2,09
1850-55 6709 0,80 0,82
1855-60 7254 1,11 2,08
1860-65 8412 1,22 2,13
1865-70 9820 0,73 1,04
1870-75 10 688 0,89 1,97
1875-80 12 218 1,25 2,16
1880-85 14 304 0,78 -0,03
1885-90 14 835 0,54 -0,28
1890-95 15 023 0,71 0,15
1895-1900 15 667 0,90 0,32
1900-05 16 621 1,03 1,55
1905-10 18 770 1,11 0,35
1910-15 21 362 0,62 0,11
1915-20 22 884 0,43 -0,17
1920-25 23 183 0,51 0,23
1925-30 24 041 0,10 0,30
1930-35 24 520 0,10 0,98
1935-40 25 841 0,33 1,32
1940-45 27 969 0,91 0,38
1945-50 30 915 0,88 0,99

upp

Diagram 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Lund 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp