Lunds näringsliv 1805-1855 samt 1900-1960

Om källorna till näringslivsdata på Ortshistoria.se

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Lund fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

tabell 1

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Lund fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

tabell 2
diagram 1

Den förvärvsarbetande befolkningen i Lund fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

tabell 3

Den förvärvsarbetande befolkningen i Lund procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

tabell 4
diagram 2

Näringsprofil för Lund 1805-1855

tabell 5
diagram 3

Näringsprofil för Lund 1900-1960

tabell 6
diagram 4

upp

Tabell 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Lund fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 394 26 43 0 110 37 282 47 86 1025
1835 624 55 104 0 121 21 264 42 67 1298
1855 805 96 121 5 139 34 456 245 18 1919

upp

Tabell 2: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Lund fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 38,4 2,5 4,2 0 10,7 3,6 27,5 4,6 8,4 99,9
1835 48,1 4,2 8,0 0 9,3 1,6 20,3 3,2 5,2 99,9
1855 41,9 5,0 6,3 0,3 7,2 1,8 23,8 12,8 0,9 100

upp

Diagram 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Lund fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Den förvärvsarbetande befolkningen i Lund fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 198 3382 660 400 1090 1165 36 6931
1920 453 4082 2104 595 1820 1258   10 312
1930 475 4540 1877 721 2997 1414   12 024
1940 524 4975 1745 689 4418 929 356 13 636
1950 489 5994 2026 807 5897 588 169 15 970
1960 472 6338 2066 754 8512 371   18 513

upp

Tabell 4: Den förvärvsarbetande befolkningen i Lund procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 2,9 48,8 9,5 5,8 15,7 16,8 0,5 100
1920 4,4 39,6 20,4 5,8 17,6 12,2   100
1930 4,0 37,8 15,6 6,0 24,9 11,8   100,1
1940 3,8 36,5 12,8 5,1 32,4 6,8 2,6 100
1950 3,1 37,5 12,7 5,0 36,9 3,7 1,1 100
1960 2,5 34,2 11,2 4,1 46,0 2,0   100

upp

Diagram 2: Den förvärvsarbetande befolkningen i Lund procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Näringsprofil för Lund 1805-1855

  Fab/Hant Hand/Sjöf Tjänster Arbetsk Tj folk Ospec
1805 1,05 0,33 0,60 1,80 1,18 1,58
1835 1,29 0,56 0,50 1,16 1,39 1,44
1855 1,10 0,46 0,54 1,62 1,47 0,29

upp

Diagram 3: Näringsprofil för Lund 1805-1855

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Näringsprofil för Lund 1900-1960

  1900 1920 1930 1950 1960
Industri 1,29 0,86 0,86 0,82 0,73
Varuhandel 1,00 1,05 0,92 0,77 0,76
Samfärd 0,67 0,54 0,58 0,52 0,49
Tjänster 1,15 1,56 1,43 1,61 1,74
Husligt 0,99 1,21 1,30 1,42 1,18

upp

Diagram 4: Näringsprofil för Lund 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp