Lunds kommunala val 1919-2010

Mandatfördelning i Lunds stadsfullmäktige 1919-1966

tabell 1
diagram 1

Mandatfördelning i Lunds kommunfullmäktige 1970-2010

tabell 2
diagram 2

Antalet mandat i Lunds stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

tabell 3
diagram 3

Antalet mandat i Lunds kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

tabell 4
diagram 4

upp

Förklaringar till förkortningarna på sidan

Tabell 1: Mandatfördelning i Lunds stadsfullmäktige 1919-1966

  H/M L/Fp Bf/C S V/K Ö Total I Övriga ingår
1919 16 4 22 42  
1920 20 2 20 42  
1922-23 17 2 22 1 42 Vilde
1926-27 18 1 22 1 42 Vilde
1930-31 20 22 42  
1934-35 19 23 42  
1938 12 4 26 42  
1942 13 4 25 42  
1946 12 7 22 1 42  
1950 10 10 22 42  
1954 12 10 20 42  
1958 16 6 1 19 42  
1962 14 7 2 22 45  
1966 17 6 3 24 50  

upp

Diagram 1: Mandatfördelning i Lunds stadsfullmäktige 1919-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Mandatfördelning i Lunds kommunfullmäktige 1970-2010

  M Fp C Kd Mp S V Ö Totalt I Övriga ingår
1970 10 10 7 24 51  
1973 13 6 15 27 4 65  
1976 13 9 12 25 6 65  
1979 16 9 8 23 9 65  
1982 19 5 7 4 23 7 65  
1985 18 10 5 4 22 6 65  
1988 17 9 5 8 21 5 65  
1991 21 9 4 2 6 18 5 65  
1994 19 8 4 1 6 22 5 65  
1998 20 8 3 4 6 17 6 1 65 Kommunpartiet Studenterna
2002 13 12 3 3 6 21 7 65  
2006 17 10 5 2 6 18 4 3 65 DEMV
2010 18 10 3 2 9 15 4 4 65 Demokratisk Vänster i Lund 1, Sd 3

upp

Diagram 2: Mandatfördelning i Lunds kommunfullmäktige 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Antalet mandat i Lunds stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

  Borg S S+K
1919 20 22 22
1920 22 20 20
1922-23 19 22 22
1926-27 19 22 22
1930-31 20 22 22
1934-35 19 23 23
1938 16 26 26
1942 17 25 25
1946 19 22 23
1950 20 22 22
1954 22 20 20
1958 23 19 19
1962 23 22 22
1966 26 24 24

upp

Diagram 3: Antalet mandat i Lunds stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Antalet mandat i Lunds kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

  Borg S S+V Ö+Mp
1970 27 24 24
1973 34 27 31
1976 34 25 31
1979 33 23 32
1982 31 23 30 4
1985 33 22 28 4
1988 31 21 26 8
1991 36 18 23 6
1994 32 22 27 6
1998 35 17 23 7
2002 31 21 28 6
2006 34 18 22 9
2010 33 15 19 13

upp

Diagram 4: Antalet mandat i Lunds kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp