Malmös näringsliv 1805-1855 samt 1900-1960

Om källorna till näringslivsdata på Ortshistoria.se

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Malmö fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

tabell 1

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Malmö fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

tabell 2
diagram 1

Den förvärvsarbetande befolkningen i Malmö fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

tabell 3

Den förvärvsarbetande befolkningen i Malmö procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

tabell 4
diagram 2

Näringsprofil för Malmö 1805-1855

tabell 5
diagram 3

Näringsprofil för Malmö 1900-1960

tabell 6
diagram 4

upp

Tabell 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Malmö fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 381 113 145 37 90 220 319 43 122 1470
1835 734 96 200 72 130 466 667 31 62 2458
1855 1391 395 327 121 202 360 1061 438 82 4377

upp

Tabell 2: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Malmö fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 25,9 7,8 9,9 2,5 6,1 1,05 21,7 2,9 8,3 100,1
1835 29,9 3,9 8,1 2,9 5,2 19,0 27,1 1,3 2,5 99,9
1855 31,8 9,0 7,5 2,8 4,6 8,2 24,2 10,0 1,9 100

upp

Diagram 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Malmö fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Den förvärvsarbetande befolkningen i Malmö fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 270 11 374 2272 2403 2507 3132 2308 24 266
1920 1095 29 192 10 745 6152 4205 4166   55 555
1930 1204 32 092 11 898 7182 8279 4837   65 492
1940 1722 40 247 14 637 7356 13 915 3358 1043 82 278
1950 1459 45 904 18 044 8711 17 835 2030 406 94 389
1960 1598 53 729 17 823 9975 25 431 1579   110 135

upp

Tabell 4: Den förvärvsarbetande befolkningen i Malmö procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 1,1 46,9 9,4 9,9 10,3 12,9 9,5 100
1920 2,0 52,5 19,3 11,1 7,6 7,5   100
1930 1,8 49,0 18,2 11,0 12,6 7,4   100
1940 2,1 48,9 17,8 8,9 16,9 4,1 1,3 100
1950 1,5 48,6 19,1 9,2 18,9 2,1 0,4 99,8
1960 1,4 48,8 16,2 9,1 23,1 1,4   100

upp

Diagram 2: Den förvärvsarbetande befolkningen i Malmö procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Näringsprofil för Malmö 1805-1855

  Fab/Hant Hand/Sjöf Tjänster Arbetsk Tj folk Ospec
1805 0,87 0,96 0,89 1,42 0,74 1,57
1835 0,83 0,77 1,11 1,55 0,56 0,69
1855 0,96 0,72 0,77 1,65 1,15 0,61

upp

Diagram 3: Näringsprofil för Malmö 1805-1855

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Näringsprofil för Malmö 1900-1960

  Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt
1900 1,24 0,99 1,14 0,75 0,76
1920 1,15 0,99 1,04 0,67 0,74
1930 1,12 1,08 1,07 0,72 0,81
1950 1,06 1,16 0,95 0,83 0,81
1960 1,04 1,10 1,08 0,88 0,82

upp

Diagram 4: Näringsprofil för Malmö 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp