Mariestads befolkningsutveckling 1610-1995

Folkmängd i Mariestad 1610-1850

tabell 1
diagram 1

Folkmängd i Mariestad 1850-1995

tabell 2
diagram 2

Mariestads andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1610-1995

tabell 3
diagram 3

Mariestads andel av rikets befolkning 1810-1995

tabell 4
diagram 4

Födda, döda och födelsenetto i Mariestad 1836-1950

tabell 5
diagram 5

Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Mariestad 1800-1950

tabell 6
diagram 6

Födelsenetto och flyttnetto i Mariestad 1800-1950

tabell 7
diagram 7

Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Mariestad 1800-1950

tabell 8
diagram 8

upp

Tabell 1: Folkmängd i Mariestad 1610-1850

1610 300
1650 372
1690 500
1730 583
1770 902
1810 1044
1850 2059

upp

Diagram 1: Folkmängd i Mariestad 1610-1850

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Folkmängd i Mariestad 1850-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1850 2059    
1890 3097    
1930 6143    
1950 8344 8344 9280
1970 17 112 16 637 18 044
1995   15 679 19 307

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 2: Folkmängd i Mariestad 1850-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Mariestads andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1610-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1610 0,55    
1650 0,37    
1690 0,35    
1730 0,37    
1770 0,44    
1810 0,47    
1850 0,59    
1890 0,34    
1930 0,31    
1950 0,25 0,18 0,20
1970 0,36 0,25 0,28
1995   0,21 0,26

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 3: Mariestads andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1610-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Mariestads andel av rikets befolkning 1810-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1810 0,05    
1850 0,06    
1890 0,07    
1930 0,10    
1950 0,12 0,08 0,09
1970 0,29 0,20 0,23
1995   0,18 0,22

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 4: Mariestads andel av rikets befolkning 1810-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Födda, döda och födelsenetto i Mariestad 1836-1950

  Födda Döda Födelsenetto
1836-40 197 243 -46
1841-45 248 187 61
1846-50 295 214 81
1851-55 306 232 74
1856-60 356 292 64
1861-65 367 272 95
1866-70 298 245 53
1871-75 263 234 29
1876-80 321 267 54
1881-85 347 236 111
1886-90 399 243 156
1891-95 420 260 160
1896-1900 473 243 230
1901-05 544 281 263
1906-10 564 268 296
1911-15 531 258 273
1916-20 508 342 166
1921-25 489 346 143
1926-30 447 356 91
1931-35 402 369 33
1936-40 458 369 89
1941-45 669 364 305
1946-50 740 401 339

upp

Diagram 5: Födda, döda och födelsenetto i Mariestad 1836-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Mariestad 1800-1950

  Nativitet Mortalitet Rel. födelsenetto
1800-05     0,78
1805-10     0,89
1810-15     4,00
1815-20     1,85
1820-25     1,55
1825-30     3,43
1830-35     2,61
1835-40 23,51 29,00 -0,25
1840-45 30,83 23,24 1,06
1845-50 33,62 24,39 2,54
1850-55 29,72 22,54 0,60
1855-60 32,44 26,61 0,16
1860-65 32,24 23,89 0,08
1865-70 25,03 20,58 -0,67
1870-75 22,34 19,88 1,78
1875-80 24,77 20,60 0,09
1880-85 26,11 17,76 0,58
1885-90 28,04 17,08 0,67
1890-95 27,12 16,79 0,75
1895-1900 28,05 14,41 0,79
1900-05 29,11 15,04 0,75
1905-10 27,24 12,94 0,83
1910-15 23,05 11,20 0,99
1915-20 19,89 13,39 0,14
1920-25 18,42 13,03 1,65
1925-30 15,18 12,09 0,55
1930-35 13,09 12,01 0,45
1935-40 14,51 11,69 0,33
1940-45 20,56 11,19 0,86
1945-50 20,87 11,31 2,58

upp

Diagram 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Mariestad 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 7: Födelsenetto och flyttnetto i Mariestad 1800-1950

  Födelsenetto Flyttnetto
1800-05 -11 41
1805-10 -106 49
1810-15 -13 209
1815-20 -17 115
1820-25 21 104
1825-30 -72 251
1830-35 -67 201
1835-40 -46 -21
1840-45 61 85
1845-50 81 223
1850-55 74 62
1855-60 64 18
1860-65 95 9
1865-70 53 -80
1870-75 29 209
1875-80 54 12
1880-85 111 77
1885-90 156 95
1890-95 160 116
1895-1900 230 134
1900-05 263 141
1905-10 296 171
1910-15 273 227
1915-20 166 36
1920-25 143 438
1925-30 91 161
1930-35 33 139
1935-40 89 103
1940-45 305 279
1945-50 339 914

upp

Diagram 7: Födelsenetto och flyttnetto i Mariestad 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Mariestad 1800-1950

  Folkmängd Rel. födelsenetto Rel. flyttnetto
1800-05 1049 -0,21 0,78
1805-10 1101 -1,93 0,89
1810-15 1044 -0,25 4,00
1815-20 1240 -0,27 1,85
1820-25 1338 0,31 1,55
1825-30 1463 -0,98 3,43
1830-35 1542 -0,87 2,61
1835-40 1676 -0,55 -0,25
1840-45 1609 0,76 1,06
1845-50 1755 0,92 2,54
1850-55 2059 0,72 0,60
1855-60 2195 0,58 0,16
1860-65 2277 0,83 0,08
1865-70 2381 0,45 -0,67
1870-75 2354 0,25 1,78
1875-80 2592 0,42 0,09
1880-85 2658 0,84 0,58
1885-90 2846 1,10 0,67
1890-95 3097 1,03 0,75
1895-1900 3373 1,36 0,79
1900-05 3737 1,41 0,75
1905-10 4141 1,43 0,83
1910-15 4608 1,18 0,99
1915-20 5108 0,65 0,14
1920-25 5310 0,54 1,65
1925-30 5891 0,31 0,55
1930-35 6143 0,11 0,45
1935-40 6315 0,28 0,33
1940-45 6507 0,94 0,86
1945-50 7091 0,96 2,58

upp

Diagram 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Mariestad 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp