Mariestads näringsliv 1805-1855 samt 1900-1960

Om källorna till näringslivsdata på Ortshistoria.se

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Mariestad fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

tabell 1

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Mariestad fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

tabell 2
diagram 1

Den förvärvsarbetande befolkningen i Mariestad fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

tabell 3

Den förvärvsarbetande befolkningen i Mariestad procentuellt fördelad pån äringsgrenar 1900-1960

tabell 4
diagram 2

Näringsprofil för Mariestad 1805-1855

tabell 5
diagram 3

Näringsprofil för Mariestad 1900-1960

tabell 6
diagram 4

upp

Tabell 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Mariestad fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 110 17 16 19 44 5 73 7 7 298
1835 198 45 41 4 43 15 154 8 13 521
1855 169 33 61 6 51 13 140 65 15 553

upp

Tabell 2: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Mariestad fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 36,9 5,7 5,4 6,4 14,7 1,7 24,5 2,3 2,3 99,9
1835 38,0 8,6 7,9 0,8 8,2 2,9 29,6 1,5 2,5 100
1855 30,6 6,0 11,0 1,1 9,3 2,3 25,3 11,8 2,7 100,1

upp

Diagram 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Mariestad fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Den förvärvsarbetande befolkningen i Mariestad fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 110 287 80 76 185 227 257 1222
1920 148 1118 280 161 279 194   2180
1930 138 1194 357 178 490 266   2623
1950 90 1977 503 237 890 92 3 3792
1960 96 2257 502 250 1203 97   4405

upp

Tabell 4: Den förvärvsarbetande befolkningen i Mariestad procentuellt fördelad pån äringsgrenar 1900-1960

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 9,0 23,5 6,5 6,2 15,1 18,6 21,0 99,9
1920 6,8 51,3 12,8 7,4 12,8 8,9   100
1930 5,3 45,5 13,6 6,8 18,7 10,1   100
1950 2,4 52,1 13,3 6,2 23,5 2,4 0,1 100
1960 2,2 51,2 11,4 5,7 27,3 2,2   100

upp

Diagram 2: Den förvärvsarbetande befolkningen i Mariestad procentuellt fördelad pån äringsgrenar 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Näringsprofil för Mariestad 1805-1855

  Fab/Hant Hand/Sjöf Tjänster Arbetsk Tj folk Ospec
1805 1,09 0,91 0,69 1,60 0,59 0,43
1835 1,15 0,61 0,51 1,69 0,65 0,69
1855 0,86 0,85 0,69 1,72 1,36 0,87

upp

Diagram 3: Näringsprofil för Mariestad 1805-1855

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Näringsprofil för Mariestad 1900-1960

  Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt
1900 0,62 0,68 0,71 1,10 1,10
1920 1,12 0,66 0,69 1,13 0,88
1930 1,04 0,80 0,66 1,07 1,11
1950 1,14 0,81 0,64 1,03 0,92
1960 1,09 0,78 0,68 1,03 1,29

upp

Diagram 4: Näringsprofil för Mariestad 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp