Motalas befolkningsutveckling 1890-1995

Folkmängd i Motala 1890-1995

tabell 1
diagram 1

Motalas andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1890-1995

tabell 3
diagram 3

Motalas andel av rikets befolkning 1890-1995

tabell 4
diagram 4

Födda, döda och födelsenetto i Motala 1836-1950

tabell 5
diagram 5

Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Motala 1885-1950

tabell 6
diagram 6

Födelsenetto och flyttnetto i Motala 1835-1950

tabell 7
diagram 7

Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Motala 1885-1950

tabell 8
diagram 8

upp

Tabell 1: Folkmängd i Motala 1890-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1890 2616    
1910 2908    
1930 5985    
1950 24 723 23 028 23 240
1970 29 849 28 942 30 343
1980   29 729 31 190
1995   30 704 32 231

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 1: Folkmängd i Motala 1890-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Motalas andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1890-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1890 0,29    
1930 0,30    
1950 0,75 0,50 0,51
1970 0,63 0,44 0,46
1995   0,42 0,44

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 3: Motalas andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1890-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Motalas andel av rikets befolkning 1890-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1890 0,06    
1930 0,10    
1950 0,35 0,23 0,24
1970 0,51 0,36 0,37
1995   0,35 0,37

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 4: Motalas andel av rikets befolkning 1890-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Födda, döda och födelsenetto i Motala 1836-1950

  Födda Döda Födelsenetto
1836-40     18
1841-45     29
1846-50     24
1851-55     52
1856-60     53
1861-65      
1866-70      
1871-75      
1876-80      
1881-85      
1886-90   189 162
1891-95 328 244 84
1896-1900 344 212 132
1901-05 346 211 135
1906-10 298 204 94
1911-15 225 231 -6
1916-20 475 386 89
1921-25 495 392 103
1926-30 392 374 18
1931-35 374 410 -36
1936-40 475 400 75
1941-45 899 398 501
1946-50 1782 801 981

upp

Diagram 5: Födda, döda och födelsenetto i Motala 1836-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Motala 1885-1950

  Nativitet Mortalitet Rel. födelsenetto
1885-90 16,99 2,06
1890-95 25,08 18,65 1,14
1895-1900 24,15 14,88 0,46
1900-05 22,71 13,85 -1,67
1905-10 20,36 13,93 -0,78
1910-15 15,47 15,89 0,71
1915-20 17,69 14,38 1,30
1920-25 17,05 13,50 -0,84
1925-30 13,84 13,20 1,06
1930-35 12,50 13,70 1,91
1935-40 14,57 12,27 1,86
1940-45 24,96 11,05 4,43
1945-50 16,04 7,21 0,94

upp

Diagram 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Motala 1885-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 7: Födelsenetto och flyttnetto i Motala 1835-1950

  Födelsenetto Flyttnetto
1835-40 18 70
1840-45 29 124
1845-50 24 88
1850-55 52 112
1855-60 53 443
1860-65    
1865-70    
1870-75    
1875-80    
1880-85    
1885-90 162 229
1890-95 84 149
1895-1900 132 66
1900-05 135 -254
1905-10 94 -114
1910-15 -6 103
1915-20 89 349
1920-25 103 -244
1925-30 18 301
1930-35 -36 573
1935-40 75 606
1940-45 501 1596
1945-50 981 1045

upp

Diagram 7: Födelsenetto och flyttnetto i Motala 1835-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Motala 1885-1950

  Folkmängd Rel. födelsenetto Rel. flyttnetto
1885-90 2225 1,46 2,06
1890-95 2616 0,64 1,14
1895-1900 2849 0,93 0,46
1900-05 3047 0,89 -1,67
1905-10 2928 0,64 -0,78
1910-15 2908 -0,04 0,71
1915-20 5369 0,33 1,30
1920-25 5807 0,35 -0,84
1925-30 5666 0,06 1,06
1930-35 5985 -0,12 1,91
1935-40 6522 0,23 1,86
1940-45 7203 1,39 4,43
1945-50 22 226 0,88 0,94

upp

Diagram 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Motala 1885-1950

Stort diagram

diagram

upp