Motalas näringsliv 1900-1960

Om källorna till näringslivsdata på Ortshistoria.se

Den förvärvsarbetande befolkningen i Motala fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

tabell 1

Den förvärvsarbetande befolkningen i Motala procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

tabell 2
diagram 1

Näringsprofil för Motala 1900-1960

tabell 3
diagram 2

upp

Tabell 1: Den förvärvsarbetande befolkningen i Motala fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 18 623 198 107 123 238 0 1307
1920 125 1260 383 196 175 308   2447
1930 169 1309 396 227 406 304   2811
1950 374 6778 1081 534 1076 243 21 10 107
1960 279 7747 1189 481 1533 190   11 419

upp

Tabell 2: Den förvärvsarbetande befolkningen i Motala procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 1,4 47,7 15,1 8,2 9,4 18,2 0 100
1920 5,1 51,5 15,6 8,0 7,1 12,6   99,9
1930 6,0 46,6 14,1 8,1 14,4 10,8   100
1950 3,7 67,1 10,7 5,3 10,6 2,4 0,2 100
1960 2,4 67,8 10,4 4,2 13,4 1,7   99,9

upp

Diagram 1: Den förvärvsarbetande befolkningen i Motala procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Näringsprofil för Motala 1900-1960

  Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt
1900 1,27 1,59 0,94 0,69 1,08
1920 1,12 0,80 0,75 0,63 1,25
1930 1,07 0,83 0,79 0,83 1,19
1950 1,47 0,65 0,55 0,46 0,92
1960 1,44 0,71 0,50 0,51 1,00

upp

Diagram 2: Näringsprofil för Motala 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp